EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 01.12.2022. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 01.12.2022.


RJ/Poslovnica 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
BijeljinaTrg Đenerala Draže Mihajlovića, dio ulice Slobodana Jovanovića (Bordašev sokak)07:30
 
 
08:00
 
 
BijeljinaTrg Đenerala Draže Mihajlovića, dio ulice Slobodana Jovanovića (Bordašev sokak)12:0012:30
BijeljinaDio Majevičke ulice, dio Njegoševe ulice13:00
 
 
13:30
 
 
BijeljinaDio Majevičke ulice, dio Njegoševe ulice17:0017:30