EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 30.11.2022 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 30.11.2022


Foto: Ilustracija
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 30.11.2022. godine
 
Poslovnica Elektroen. objekat Područje bez napajanja Vrijeme
Bijeljina BTS  Željeznička 4 Ulica Petra Koćića,
ul.Raje Banjičića
12:00-12:30
Bijeljina BTS  Željeznička 4 Ulica Petra Koćića,
ul.Raje Banjičića
16:00-16:30
Ugljevik TS Maleševci 3 NN izlaz – br.1 08:00-12:30
Ugljevik TS Maleševci 2 NN izlaz – br.3 13:00-14:30