EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.11.2022 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.11.2022


Foto: Ilustracija
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.11.2022. godine
 
Poslovnica Elektroen. objekat Područje bez napajanja Vrijeme
Ugljevik DV Potraš
(iza LR br. 2)
TS Briejst, Podgora 1,
Završje, Savići i
Manojlovići
08:00-15:00
Zvornik DV 10kV Industrija 3
Od rastavljača R22-1
TP
Jošanica nova,
Asvaltna baza,
Kamenolom Žlijebac
09:00-15:00
Ugljevik TS Suvo Polje 1 NN izlaz – br.2 08:00-14:30
Ugljevik TS Kacevac 1 NN izlaz – br.1 08:00-14:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Kozjak NN izlaz – Rikanovići 09:00-12:00