EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.10.2022 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.10.2022


Foto: Ilustracija
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE  ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.10.2022. godine
 
Poslovnica Elektroen. objekat Područje bez napajanja Vrijeme
Ugljevik DV 10 kV Mezgraja-iza LR 53 Naselja: Jablani,
Sarije,
Mikosavljevići, Falčići,
Mezgraja
08:00-14:30
Vlasenica DV 10 Kv Piskavice Drum, Piskavice,
Gradina, Baćino
Brdo, Barice,
Jarovlje,
Rašića Gaj,
Podcrkvina,
Mršići, Cikote,
Ravni, Bobari,
Gornji i Donji
Šadići, Durići,
Cikotska rijeka, Tikvarići,
Donji Zalukovik
08:00-17:00
Ugljevik TS Bogutovo Selo 2-Vidovići NN izlaz – br.1 08:00-14:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Priboj 2 NN izlaz – br.2 08:30-14:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Brusnica Lujići NN izlaz – br.2 08:30-14:30
Bijeljina
(Janja)
TS10/0,4kV Glavičice-1 Izlaz Savići, Gavrići 09:30-11:30
Zvornik TS Grobnice 1 NN izlaz prema bolnici 09:00-13:99