EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 29.09.2022 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 29.09.2022


Foto: Ilustracija
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 29.09.2022. god.
 
Poslovnica Elektroen. objekat Područje bez napajanja Vrijeme
Osmaci TS 10/04kV  Hajvazi TP  Hajvazi 10:00-14:00
Osmaci TS 10/04kV Osmaci 3 TP  Osmaci 3 08:00-10:00
Ugljevik TS Jaković NN izlaz – br.2 08:00-11:00
Ugljevik TS Suvo Polje 3-Savići NN izlaz – br.1 11:30-14:30
Milići DV 10kV Bohem Cerska,Gušteri, Hasanovići,
Muškići,
Velići,Gobelje.
08.00-17:00
Bijeljina
(Janja)
TS10/0,4kV Staro selo Jedan nn izlaz 08.00-09:00