EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 27.09.2022 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 27.09.2022


Foto: Ilustracija
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 27.09.2022. god.
 
Poslovnica Elektroen. objekat Područje bez napajanja Vrijeme
Bijeljina TS Gornje Crnjelovo 2 NN izlaz – br.2 08:00-14:00
Ugljevik TS Piperci 2 NN izlaz – br.1 08:30-14:30
Ugljevik TS Srednji Zagoni 3 NN izlaz – br.2 08:00-11:00
Ugljevik (Lopare) TS Peljave 4 NN izlaz – Ilići 09:00-14:00
Osmaci TS 10/04kV  Hajvazi TP  Hajvazi 08:00-14:00
Bijeljina
(Janja)
TP Modran 3 Kajmakovići Jedan nisko
naponski izlaz
prema Krsmanvićima
09:00-12:00