INFORMACIJE O VODOSNABDIJEVANjU ZA 17. MAJ 2019.


Dana 17. maja 2019. godine, zbog otklanjanja kvara na hidrantu, kvara na vodovodnoj mreži i priključenja novog korisnika, mogući su prekidi u vodosnabdijevanju u periodu od 09:00 do 14:30 časova u Ulici kralja Dragutina u Bijeljini, uključujući sve manje priključne ulice, kao i u naseljima Kriva Bara i Amajlije.