Informacija o vodosnabdjevanju za ponedjeljak 13. maj 2019.


Dana 13. maja 2019. godine, zbog otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži, mogući su prekidi u vodosnabdijevanju u periodu od 09:00 do 14:30 časova u ulicama Džemala Bijedića u Janji i Alekse Šantića u Bijeljini, uključujući sve manje priključne ulice.
Na svim ostalim lokacijama u gradu i prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz gradskog vodovodnog sistema Bijeljine, vodosnabdijevanje će biti uredno.
Molimo za strpljenje i pozivamo na saradnju naše korisnike koji žive u dijelovima grada gđe je nastavljen projekat izgradnje gradskog kanalizacionog sistema! U ovom dijelu grada su, usljed intenziteta radova, mogući nenajavljeni prekidi u vodosnabdijevanju.