EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.09.2021. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.09.2021.


RJ/Poslovnica 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
UgljevikNaselja: Korenita 4 - Stankovići, Korenita 3 – Pajkanovići, Korenita 2 - Torlkaovići, Piperci, Bobetino Brdo,
Mrtvica, Koretaši
08:0014:30
ZvornikTS 10/0,4 Potočani, Križevići, Seferovići09:0014:00
VlasenicaUlice: Sv. Apostola Petra i Pavla, Momčila Mićiča09:0011:00
Vlasenica
(Milići)
NN izlazi 1 i 2:
Prema Golićima i Savićima
11:0012:00
  Bijeljina2 NN izlaza od Crkve prema Janji08:0013:00