EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PONEDJELjAK 20.09.2021. GODINE :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PONEDJELjAK 20.09.2021. GODINE


EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PONEDJELjAK 20.09.2021. GODINE.