EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 23.04.2019. god. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 23.04.2019. god.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
23.04.2019.BijeljinaTS Patkovača 3Jedan NN izlaz - ĆipirovineSanacija NN mreže.      09:0012:00
23.04.2019.BijeljinaTS Batković-Klis 2Jedan NN izlazSanacija NN mreže.      09:0012:00
23.04.2019.BijeljinaTS Kaltinovača 1Jedan NN izlaz: dio ul. Laze KostićaSanacija priključka.      08:0011:00
23.04.2019.BijeljinaTS Ledinci 1Jedan NN izlaz ul. Drugog AprilaIzrada priključka.      08:3010:00
23.04.2019.BijeljinaTS Popovi Drina-ĆorićJedan NN izlazIzrada priključka.      11:0013:00
23.04.2019.BijeljinaTS D.Bukovica 1Jedan NN izlaz DragićevićSanacija priključka.      09:0011:00
23.04.2019.BijeljinaTS G.Bukovica 1Jedan NN izlaz ŠkolaSanacija priključka.      12:0014:30
23.04.2019.Bijeljina/JanjaTS Staro seloJedan NN izlazZamjena stuba10:0012:00
23.04.2019.UgljevikTS Ravno Polje 2Nn izlaz br.2Sanacija  NN mreže08:3010:30
23.04.2019.UgljevikTS Ugljevička Obrijež 1Nn izlaz br.2Rekonstrukcija NN mreže     11:0014:30
23.04.2019.UgljevikTS Puškovac 1Svi nn izlaziRasjeka  rastinja     08:3013:30
23.04.2019.UgljevikTS Puškovac 3Svi nn izlaziRasjeka  rastinja14:00       17:00
23.04.2019.LopareTS MuzejNn izlaz ŠakotićiSanacija nn mreže     08:00       14:00
23.04.2019.ZvornikTS Drina PlastIzlaz preko pruge,prema StevanovićimaRekonstrukcija priključka09:3012:30