Vode Srpske: Očekuje se manji porast vodostaja rijeke Save :: Semberija INFO ::

 

Vode Srpske: Očekuje se manji porast vodostaja rijeke Save


BIJELjINA - Na osnovu Sistema predviđanja poplava i ranog upozoravanja na slivu rijeke Save (FFNjS) očekuje se manji porast vodostaja Save koji ne bi trebao da dostigne kotu pripremnog stanja, objavljeno je na veb-stranici Javne ustanove "Vode Srpske".


Prema podacima Platforme za hidrološko-hidrauličku prognozu (MIKE) u naredna tri dana očekuje se manji porast vodostaja bez dostizanja kote pripremnog stanja u slivu rijeke Une sa Sanom i u slivu rijeke Vrbas.

U slivu rijeke Bosne očekuje se porast vodostaja, ali on ne bi trebao da dostigne kotu pripremnog stanja u narednih 36 časova.

Na osnovu rezultata Evropskog sistema za upozorenje na poplave (EFAS) mogućnost bujičnih poplava postoji u slivu rijeka Vrbanja, Jošavka, Ugar, uzvodni dio sliva rijeke Sane, Ribnik, te širi sliv rijeke Jadar i Žepa.

Iz "Voda Srpske" je najavljeno da će stručne službe ove javne ustanove nastaviti da prate stanje vodostaja na vodotocima u Republici Srpskoj kroz rezultate prognoznih modela i obavještavati javnost o tome.

​Srna / Glas Srpske