EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.04.2021. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.04.2021.


RJ/Poslovnica Elektroenergetski
objekat
 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bijeljina  T.S. G. Čađavica 3 G.Čađavica 3- izlaz prema Vasilićima 08:00 10:00
Bijeljina T.S. G. Čađavica 6 G.Čađavica 6- izlaz prema Vasilićima 10:30 14:30
Ugljevik TS Brđani (Banjica) NN izlaz 2 09:00 10:30
Ugljevik TS G. Krćina NN izlaz 1 11:30 14:30
Lopare TS Priboj 1 NN Prema ambulanti 09:00 12:00
Lopare TS Ciglana NN mreže pekara 8:30 13:00