OSNOVNI SUD U BIJELjINI: SUDSKA NAGODBA KAO JEDAN OD NAČINA RJEŠAVANjA SPOROVA :: Semberija INFO ::

 

OSNOVNI SUD U BIJELjINI: SUDSKA NAGODBA KAO JEDAN OD NAČINA RJEŠAVANjA SPOROVA


U prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini danas, 15. septembra 2020. godine,  održan je okrugli sto na temu ,,Sudska nagodba“. Sudije ovog suda Zlatna Martinović i Selma Šačirović  prisutne su upoznale o mogućnostima zaključenja sudske nagodbe kao jednog od načina rješavanja sporova. 

Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta ,,Sedmice sudske nagodbe“ koji je iniciralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće/tužilački savjet BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini. Period implementacije ,,Sedmica sudske nagodbe“ ove godine je od 21. septembra do drugog oktobra.Selma Šaćirović, sudija Osnovnog suda u Bijeljini i predsjednik vanparničnog odjeljenja, pojašnjava da je cilj ,,Sedmice sudske nagodbe“  rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži.

- Međutim, sudska nagodba se može zaključiti samo kad su stranke voljne da se to zaključi, nikako na silu i pod pritiskom, a sve to zavisi od toga kako to sudija balansira i taktizira. Jer, ukoliko se sudska nagodba zaključi prinudno usljed prevare, zablude i slično, ona  može da se poništi, a ponovljen parnični postupak bude još veći problem, ukazuje Selma Šaćirović.

Kako je navela, sudska nagodba najčešće se koristi u parničnim postupcima, a potvrdila je to statističkim podacima.

- Godine 2015. sudskom nagodbom riješeno je 178 predmeta, od kojih je u parničnom referatu  zaključeno 169 sudskih nagodbi, a na vanparničnom devet, a 2016. godine  u parničnom referatu riješeno je 228 predmeta, na vanparnici 12 i na izvršnom jedna sudska nagodba, ukupno 241 predmet. Godine 2017. na parničnom referatu je riješeno 242 predmeta, a na vanparničnom pet, što je ukupno 247 predmeta, a 2018. godine 218 predmeta je riješeno na parničnom referatu, na vanparničnom 24, a na izvršnom jedan, što je ukupno 243 predmeta. Prošle godine je riješeno 145 predmeta na parničnom referatu, na vanparnici 14, na izvršnom jedan, što je 160 predmeta ukupno. Ove godine, zaključno sa 14. septembrom, riješena je 71 parnica sudskom nagodbom, vanparnicom osam, a na izvršnom dva, precizira Selma Šaćirović pojasnivši da je broj manji jer se smanjuje broj predmeta na sudu.

Građansko odjeljenje u Osnovnom sudu u Bijeljini, poznatije kao Parnično odjeljenje,  najviše radi na mogućnosti da dođe do zaključenja sudske nagodbe, što je potvrdila  Zlatna Martinović, sudija Parničnog odjeljenja.

- Naravno, u svakoj vrsti sporova to je nešto na šta se stranke nagovaraju, ali ne previše i bez mjere, kako  stranke ne bi izgubile volju i da ne bi možda shvatile da sudije neće da rade svoj posao i da kao dio pravosuđa pokušavaju da nagovore stranke da to riješe. Međutim, u radnim sporovima vrlo često dolazi do sudske nagodbe i mi na tome ustrajavamo, pogotovo ako taj tužitelj i dalje nastavlja raditi kod istog poslodavca. Onda je najbolje da se o nekim spornim pitanjima koji su dio tužbenog zahtjeva ili cijeli tužbeni zahtjev dogovore, pojašnjava Zlatna Martinović dodavši da je sudska nagodba prisutna i u drugoj vrsti sporova koji su teži, komplikovaniji, gdje se utvrđuju prava nekretnina, dioba i utvrđenje bračne stečevine, gdje ima i tužba i protivtužba, gdje je po nekoliko vrsta vještačenja  i onda same stranke shvate suštinu da se u takvoj kompleksnosti postupka neće stvari riješiti na prvoj instanci, nego će to ići i na druge instance, što će trajati godinama i zahtijevati dodatne troškove.

- U takvim slučajevima odlučuju se na sudsku nagodbu, a sud mora svojom komunikacijskom vještinom, razumnim sugestijama i diskretnim prijedlozima potaknuti strane da dođu do te sudske nagodbe i da se nađe neko rješenje koje će biti zadovoljavajuće za strane, kaže Zlatna Martinović.

​Semberija info - M.Rešidović