Suzana Stevanović - Cvijanović, viši asistent na Fakultetu poslovne ekonomije, Univerzitet Istočno Sarajevo: Treba biti na strani dobra


Šta smatrate svojim najvećim uspjehom u životu?
- Odrasla sam u marljivoj radničkoj porodici na selu. Od malena sam naučila da se samo upornošću, trudom i radom može dostići željeni cilj. Moji roditelji su uložili veliki trud u moje vaspitanje, moralne vrijednosti i odgovornost prema zajedinici. Njihova glavna poruka tokom odrastanja je bila:„Sve što možeš da zamisliš, možeš i da ostvariš“. Odgajali su me da budem dobar čovjek. Smatram da se čovjek svaki dan bori da bude na strani „dobra“ i da nikad ne bi smio odustati u toj borbi. Bila sam izuzetno vrijedno dijete, koje je vremenom izrastalo u ženu kojoj su padovi i porazi bili samo podstrek da se trudi više i da nastavi dalje. Iako sam imala velike uspjehe tokom školovanja, stipendije i priznanja, smataram da je moj najveći uspjeh u životu osnivanje porodice. Moj najveći uspjeh su moje tri ljubavi, moje tri kćerke. Pored mojih roditelja i brata, moj suprug je moj najveći oslonac i podrška. Kćerke predstavljaju centar mog života i vjetar u leđa, zbog kojih odustajanje nije opcija. Smatram da je svaki dan dar od Boga i da treba živjeti u trenutku, radovati se „sitnim stvarima“ koje predstavljaju istinsku sreću.
 
Koja je to profesija kojom ste u mladosti željeli da se bavite i koliko se ona razlikuje od onoga što vam je danas posao?
- Još u ranom djetinjstvu imala sam sklonosti ka javnom nastupu, bez imalo treme i straha. Ovo spojeno sa urođenim talentima i sklonostima ka glumi, recitacijama i besjedništvu predstavljalo je rano predodređenje bavljenjem poslom predavača. Posao kojim se danas bavim, radim iz ljubavi prema omladini, zajedinici. Uživam da pomažem i prenosim znanje, jer se znanje „razmnožava“. Smatram da sam ispunila svoju mladalačku želju i da uživam u svim fazama naučnog napredovanja. Rane sklonosti ka analizama, brojkama i istraživanju, danas su usmjerene u društvene nauke. Oduvijek sam imala zdrave ambicije ka usavršavanju, stalnom učenju. Smatram da čovek uči dok je živ. „Jedina prava mudrost je znati da ne znate ništa“... Sokrat.
 
Koja knjiga, film ili predstava su na vas ostavili najjači utisak posljednjih godina?
- Svaka odgledana predstava i film ostavljaju svoj trag. Volim da gledam filmove koji su snimani po istinitom događaju, drame i komedije. Film koji je ostavio veliki utisak na mene i prenio osjećaj svakodnevne životne borbe protkane najdubljim emocijama je američki film „The Prusuit of Happyness“. Film je sniman po istinitom događaju, gdje se kroz „životne oluje“ otac bori sa svojim malim sinom. Ono je što je poručeno kroz ovaj film se odslikava kroz rečenicu „Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život u nama probudio“ (Herman Hese).
 
Postoji li hobi ili neko drugo interesovanje kojem posvećujete slobodno vrijeme? 
- Trudim se da dobrom organizacijom i planiranjem imam što više slobodnog vremena svaki dan. To vrijeme posvećujem svojoj divnoj porodici, prijateljima. Trudim se da budem srećna svaki dan, kao i ljudi koji me vole i koje ja volim. Uživam u dugim šetnjama u prirodi sa svojim suprugom i djecom. Trudim se da što više putujemo i upoznajemo nove znamenitosti. Takođe, volim da slušam muziku, da plešem i igram sa svojim kćerkama. „Svaki dan je novi početak“.
 
Šta bi po vašem mišljenju trebalo unaprijediti u Bijeljini?
- Bijeljina je moj rodni grad, koji „raste“ zajedno sa mnom. Bijeljina je grad omladine, koji se rapidno razvija. Budući da Bijeljina ima mnogo fakulteta, može se vidjeti da se dugoročni uspjeh ovog grada ogleda u pravcu ulaganja u obrazovanje i kulturu. Bijeljina je univerzitetski grad, grad budućnosti. Smatram da bi trebalo izgraditi Studentski dom u Bijeljini. To bi bilo olakšanje mnogim mladim ljudima, koji žele da studiraju u Bijeljini. Takođe, trebala bi se pružiti veća podrška ženama, u smislu napredovanja u karijeri i povećanju nataliteta. Žene su oduvijek bile stub porodice i imaju višestruku ulogu u društvu. Treba podsticati žensko preduzetništvo, jer one biološki imaju veliko samopouzdanje, inovativnost, kreativnost i energiju. Žene mogu sve. One su „žene, majke, kraljice“.
 
Kako Bijeljinu i Semberiju vidite u budućnosti?
- Bijeljinu i Semberiju u budućnosti vidim kao privredno razvijen region koji obiluje potencijalima i resursima. Kako je Semberija regija u kojoj je najviše razvijena poljoprivreda, u budućnosti bi trebalo da se poboljšaju uslovi izvoza poljoprivrednih proizvoda na svjetska tržišta. Smatram da posjeduje kvalitete i ogromne potencijale koji bi se trebali prepoznati u budućnosti. Zajedno sa ulaganjem u obrazovanje mladih ljudi, u proizvodnju i razvojem privrede uopšte, doprinijeće se poboljšanju životnog standarda građana Bijeljine, Semberije i cijele Republike. U krajnjem, ovo će rezultovati sprečavanjem migriranja mladih ljudi iz regije i šire. Takođe, dovešće do povećanja nataliteta, jer svaku Republiku i čine ljudi.

​Semberske novine - Semberija info