Direktor JZU Dom zdravlja Lopare dr Želimir Nešković: Vanredna situacija još više nas je ujedinila


Od pojave epidemije, zdravstevne ustanove primarne zdravstvene zaštite, postale su prva karika u zaštiti zdravlja stanovništva. Dom zdravlja Lopare, odmah je postupio u skladu sa preporukama nadležnih institucija, a na području opštine Lopare, sve ovo vrijeme, nije bilo registrovanih na kovid 19’’, kaže dr Želimir Nešković.Kako ste organizovali rad u Domu zdravlja i koje mjere ste preduzeli?

- Od prvog dana od proglašenja epidemije virusom korona u RS menadžment  Doma zdravlja „Lopare“, donio je odluku da svi zaposleni u ovoj ustanovi rade u punom kapacitetu, a taj režim rada, na snazi je i danas. Zahvaljujući iskustvu i preporukama ljekara koji su prošli ratne uslove rada devedesetih godina prošlog vijeka, kao i naučnim radovima pojedinih doktora nedicine iz ove ustanove, a u saradnji sa regionalnim epidemiologom i infektologom, od prvog dana od proglašenja epidemije u RS, Dom zdravlja  je uveo striktne mjere u radu i zaštiti, kako zaposlenih, tako i pacijenata, koje su karakteristične u ratnim infektološkim uslovima. Odmah smo, zajedno sa predstavnicima Civilne zaštite opštine Lopare, Vatrogasnom službom, kao i određenim brojem volontera iz uprave opštine Lopare i Centra za socijalni rad, izvršili dezinfekciju svih javnih objekata na području opštine kao i javnih površina (najvažnije saobraćajnice u najvećim mjesnim zajednicama), a tu aktivnost kontinuirano sprovodimo i dalje.

Da li ste obezbijedili prostor za eventualne zaražene i na koji način je vršen epidemiološki nadzor?

 - U prvim danima proglašenja epidemije obezbijedili smo adekvatne prostorije sa svom potrebnom opremom, gdje je obavljan pregled osoba sa visokom tjelesnom temperaturom, akutnim respiratornim infekcijama, odnosno, sve sumnjive na infekciju korona virusom. Epidemiološki nadzor nad licima koja su došla iz inostranstva, predstavnici naše Higijenko epidemiološke službe i Službe za porodičnu medicinu, zajedno sa komunalnim policajcima, zdravstveno sanitarnim inspektorima kao i sa pripadnicima MUP-a RS, vršili smo obilazeći stambene objekte lica koja su bila u samoizolaciji, kao i lica koja su bila i jesu smještena u karantinu u našoj lokalnoj zajednici, ali i u karantinu na graničnom prelazu Rača. Takođe, timovi porodične medicine iz našeg Doma zdravlja, nadziru i Republički centar za zdravstveni nadzor lica pozitivnih na korona virus bez simptoma smješten u Dom učenika u Bijeljini.Ko vrši testiranje i kakva je saradnja sa Institutom za javno zdravstvo RS?

- Unazad tri sedmice Higijensko epidemiološka služba Doma zdravlja Lopare uzima briseve licima koja  su smještena u  karantinu u lokalnoj zajednici, kao i zaposlenicima staračkih domova koji su u neposrednom kontaktu sa pacijentima, a posljednjih sedam dana testiramo i predstavnike Inspektorata RS. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Institutom za javno zdravstvo RS, sa područja opštine Lopare testirano je 70 lica i svi su bili negativni, iz čega se može zaključiti da je epidemiološka situacija na području naše opštine stabilna. Pored dovoljnog broja mediuma za uzimanje briseva, Institut za javno zdravstvo RS nam je konstantno obezbjeđivao dovoljne količine zaštitnih maski, vizira, naočara, zaštitnih odijela i dezinfekcionih sredstava.

Kakva je sada situacija sa zaštitnom i ostalom medicinskom opremom?

- Moram istaći da je Dom zdravlja, prije svega, zahvaljujući donacijama iz prethodnih godina majevičke dijaspore, spremno dočekao epidemiju  virusom kovid 19 sa 10.000 zaštitnih maski i dovoljnim količinama dezinfekcionih sredstava i druge zaštitne opreme, što je u prvih pet dana podijeljeno i iskorišteno u svim javnim institucijama i građanima Lopara. Takođe, u saradnji sa Opštinskom upravom smo organizovali šivenje zaštitnih maski za višekratnu upotrebu, u lokalnim krojačkim radnjama, a koje su dijeljene zdravstvenim radnicima i pacijentima Doma zdravlja.

Kako se obavljao redovni posao, odnosno medicinski tretman stanovništva u vanrednim okolnostima?

- Sve službe Doma zdravlja Lopare su radile, a i sada su u režimu punog radnog vremena. Od prvog dana od uvođenja vanrednih mjera organizovali smo trijažni punkt na ulazu u kompleks Doma zdravlja, pacijentima je beskontaktnim uređajem mjerena tjelesna temperatura, te im je ukazivana neophodna medicinska pomoć. Redovne terapije smo prepisivali za duži vremenski period, kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve. Takođe smo organizovali timove za kućno liječenje, koje čine ljekari, medicinski tehničari i vozači, a oni su pružali zdravstvene usluge starim i iznemoglim pacijentima, kao i nepokretnim licima u kućnim uslovima, čime smo smanjili mogućnost njihove infekcije korona virusom.

Da li ste imali podršku lokalne zajednice, privrednih subjekata i republičkih institucija?

- Imali smo konstantno dobru podršku lokalne zajednice i svih njenih institucija, SPC opštine Lopare, a privredni subjekti su nam pomagali u nabavci zaštitne opreme. Pratili smo i striktno provodili odluke Štaba za vanredne situacije RS i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, kao i detaljne preporuke Instituta za javno zdravstvo RS, sa kojim imamo dobru saradnju i koji se potrudio da nam obezbijedi dovoljnu količinu potrebne opreme.

-Da li ste zadovoljni disciplinom stanovništva u poštovanju savjeta i preporučenih mjera i odluka?

- Moram pohvaliti stanovništvo naše opštine, kada je u pitanju poštovanje savjeta i preporučenih mjera republičkog kao i lokalnog štaba  za vanredne situacije, na čelu sa načelnikom opštine dr Radom Savićem. Posebno bih istakao majevičku dijasporu koja je savjesno odreagovala u ovoj teškoj situaciji i uzdržavanjem od dolaska u svoju matičnu opštinu, pomogla u očuvanju stabilne epidemiološke situacije, a treba imati na umu da jednu trećinu stanovnika naše opštine čine naši ljudi u dijaspori.

- Da li ste, uprkos vanrednoj situaciji, uspjeli da i dalje unapređujete kapacitete, odnosno rad Doma zdravlja, i kakvo je stanje sa ambulantama na području opštine?

- Uporedo sa aktivnostima u vanrednoj situaciji i opterećenosti naših radnika, nastavili smo da realizujemo planirane infrastrukturne projekte koji se odnose na rekonstrukciju Ambulante porodične medicine u Priboju, njenu zaštitu regulacijom bujičnih voda, kao i izgradnju rasvjete u kompleksu Doma zdravlja u Loparama. Pažnjom naših građana u dijaspori, našim trudom i radom, imali smo i imamo epidemiološku situaciju pod kontrolom. To nam je bio dodatni podstrek da sa još više elana rješavamo i planirane projekte koji su od značaja za naše stanovništvo. Sve što radimo, radimo planski i timski. Vanredne okolnosti su nas još više ujedinile, a bez obzira što smo „razuđena“ opština, s ponosom mogu reći da smo na području naše opštine, svi kao jedna višečlana porodica.
                             
Semberske novine - Semberija info - O. Stjepanović