DIREKTOR DOMA ZDRAVLjA, PRIMARIJUS DR DUŠKO MILOVANOVIĆ: PREVENCIJA ZDRAVLjA JE IZUZETNO VAŽNA


Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja, bilježi veoma uspješnu 2019. godinu. Sve planirane aktivnosti uspješno su realizovali, finansijski su stabilni, obnovili su opremu za Službu radiološke i ultrazvučne dijagnostike, uspostavili rad Centralne sterilizacije, obnovili vozni park Službe hitne medicinske pomoći i realizovali još brojne druge projekte u okviru primarne zdravstvene zaštite, kaže za portal Semberija info direktor doma zdravlja, primarijus dr Duško Milovanović.
 
Iza Vas je uspješna poslovna godina. Šta biste izdvojili kao najznačajnije u radu Doma zdravlja?
-Odgovorili smo, prije svega, zahtjevima i potrebama korisnika naših usluga i to je ono na što smo ponosni i na čemu kontinuirano radimo. Zdravlje naših sugrađana nam je na prvom mjestu i svi smo posvećeni pružanju što kvalitetnije medicinske usluge. Da bismo u tome uspjeli, potrebno je ulaganje u medicinsku opremu, edukaciju medicinskog kadra, da sve prostorije objekta Doma zdravlja budu što pristupačnije našim građanima, jednostavno, vodimo računa da se poštuju standardi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 
Koji projekti su realizovani tokom protekle poslovne godine?
-Dom zdravlja je realizovao brojne projekte koje smo i planirali, a prvenstveno mislim na visok nivo pružanja usluga našim korisnicima. Obnovili smo opremu za Službu radiološke i ultrazvučne dijagnostike, uspostavili rad Centralne sterilizacije, obnovili vozni park Službe hitne pomoći kupovinom dva sanitetska vozila, izgradili smo protivpožarne stepenice koje nisu do sada postojale i realizovali brojne druge aktivnosti koje smo planirali za kvaltetan rad ove zdravstvene ustanove.
 
Dom zdravlja važi za vodeću zdravstvenu ustanovu primarne zdravstvene zaštite.
-Zaposleni u Domu zdravlja, na čelu sa menadžmentom, posvećeni su svom poslu, odnosno korisnicima naših usluga, a da je to činjenica, što potvrđuju i ankete Fonda zdravstvenog osiguranja, prema kojima je pružanje usluga ocijenjeno odlično. To nas raduje i obavezuje za dalje, jer naš cilj i jeste da ostanemo vodeća zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite, prepoznatljiva u pogledu pružanja pouzdane, sveobuhvatne i kvalitetne zdravstvene. Prvi smo sertifikovani Dom zdravlja, a sa najboljom ocjenom smo i resertifikovani.
 
Kakvi su planovi za tekuću poslovnu godinu?
-Ono što je bilo neophodno uraditi u objektu Doma zdravlja je izgradnja lifta. S obzirom da smo svjesni činjenice da će lift olakšati pristup teže pokretnim licima službama koje se nalaze na prvom i drugom spratu naše ustanove, intenzivnosmo radili na obezbjeđivanju sredstava da i ovaj projekat započnemo, a očekujemo da će lift biti u funkciji u narednih dva mjeseca. Izgradnja lifta, svakako, je trenutno najznačajniji projekat, a pred nama ostaju i tekuće obaveze koje se odnose u unapređenje rada svih službi Doma zdravlja.
 
Kakva je saradnja sa resornim ministarstvom, Fondom i lokalnom zajednicom?
-Više puta sam isticao da sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Fondom zdravstvenog osiguranja, Gradskom upravom  i poslovnim partnerima imamo dobru saradnju. Takođe, menadžment ustanove koji radi timski, opredijeljen je da kroz racionalizaciju i odgovoran odnos prema poslovanju, ostvarimo određene uštede koje nam daju prostor za investiranje i razvijanje ove zdravstvene ustanove.
 
Da li ste zadovoljni funkcionisanjem svih službi Doma zdravlja?
-Istakao bih da sa svim neposrednim saradnicima uprave, načelnicima službi i glavnim sestrama službi, imam odličnu saradnju, jer je riječ o veoma odgovornim i predanim zdravstvenim radnicima, a ova činjenica se odnosi i na sve zaposlene u Domu zdravlja. Kao što sam više puta rekao, radimo timski, imamo razvijen kolektivni duh, razvijen osjećaj pripadnosti i visok stepen odgovornosti, a sve to je rezultat dobrog poslovanja i ovog što danas imamo.
 
Smatrate li da bi zdravstveni radnici trebali dobiti status službenih lica, s obzirom da su nerijetko izloženi, kako verbalnim, tako i fizičkim napadima?
-Svakako da bi to bilo poželjno i da je potrebno da se povede računa o sigurnosti zdravstvenih radnika, jer imamo situacija da su direktno izloženi npr. licima u alkoholisanom stanju i slično. Smatram da bi to bila dobra inicijativa i vjerujem da će do toga i doći. Posao zdravstvenih radnika je prvenstveno human, ali i kompleksan, a nemile scene nikom ne mogu donijeti dobro. 
 
Koja je Vaša poruka građanima, odnosno korisnicima usluga Doma zdravlja?
-Prevencija zdravlja veoma je važna i primarna zdravstvena zaštita treba da završava najveći dio posla kada je u pitanju zdravlje stanovništva. Smatram da mi to uspješno radimo. Imamo kvalitetno osmišljene programe prevencije koji se provode, prije svega, na nivou porodične medicine, ali i u svim drugim službama. To ćemo činiti i tokom ove, ali i narednih godina, a cilj nam je da ulaganjem u prevenciju zdravlja, kroz  rano otkrivanje bolesti i blagovremeno prepoznavanje osoba sa povišenim rizicima za nastanak određenih bolesti, damo svoj doprinos u očuvanju zdravlja naših građana.
Dom zdravlja ima kvalitetan medicinski i prateći kadar, ali i savremenu materijalno-tehničku opremljenost po svim standardima koje propisuju relevantne institucije.

portal Semberija info (O.Stjepan0vić)