Vrijeme je za jesenje uništavanje glodara: Deratizacija je vrlo ozbiljan posao


Novembar, ali i period jeseni uopšte, kao i proljeće, su periodi u godini kada se posebna pažnja pridaje sistematskoj deratizaciji. 

Veoma je bitno da građani, vlasnici privatnih posjeda, kućni savjeti zgrada, ali i poslodavci u pravnim subjektima shvate i prihvate da, osim što je zakonska obaveza, sistematska deratizacija je znatno više od ,,bacanja otrova", te da neurađena ili loše urađena deratizacija predstavlja ozbiljnu zdravstvenu prijetnju za sve građane, ističu stručnjaci. 

Za obavljanje ovih poslova, izrađuje se operativni plan obavezne preventivne sistemske deratizacije, obavlja se nadzor nad provođenjem, kontroliše i ponavlja provedena DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) usluga, obavlja se računarska obrada i arhiviranje podataka, vodi se evidencija o skladištenju i upotrebi otrova. Za svako fizičko ili pravno lice neophodno je da znate - obavezno birajte i insistirajte da vam ove poslove rade isključivo firme koje zadovoljavaju sve uslove u pogledu stručne spreme zaposlenih, tehničke opremljenosti, skladištenja i drugih uslova ustanove, privrednog društva, odnosno fizičke osobe koja obavlja te poslove. 

Provođenje preventivne sistematske deratizacije – proljećna i jesenja faza je obaveza. Uzimajući u obzir vremenske prilike, značajan pad temperatura u kratkom vremenskom intervalu, sve je učestalija pojava glodara u zatvorenim prostorima. 

Iz navedenog razloga je jako važno da se preventivna sistematska deratizacija provede na stručan i kvalitetan način, a odgovornost nije samo na onom ko provodi deratizaciju, nego i građanima i pravnim subjektima gdje se provodi deratizacija. 

Ukoliko se navedene aktivnosti provode neplanski i sporadično, na kraju one ne rješavaju problem glodara, čime se ne ostvaruje potreban preventivni efekat zaštite. 

Neophodno je da se ovom važnom poslu pristupi na maksimalno ozbiljan, profesionalan i korektan način, te da profit, dobit i sticanje materijalne koristi, kako izvođača radova, tako i korisnika usluga, ne smije biti priritet u odnosu na svrhu obavljanja deratizacije – a to je zaštita zdravlja stanovništva i sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti čiji su prenosioci glodari. Zdravlje stanovništva mora biti ,,nulti prioritet” u ovoj djelatnosti.

Deratizacijom se smanjuje broj ili onemogućava prisustvo štetnih glodara u stambenim i poslovnim prostorima, njihovoj okolini, kao i drugim prostorima, mjestima boravka ljudi i vršenja proizvodno prodajnih djelatnosti.
Akcija deratizacije se provodi postavljanjem trovne mase na javne površine, obale rijeka, u kanalizacione šahtove, zajedničke prostorije stambenih zgrada, deponije čvrstih otpadaka, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i privredne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte, savremenim i efikasnim sredstvima za uništavanje glodara. 

Postavljeni mamci u zatvorenim prostorima moraju biti označeni sa oznakom OTROV, a područja na kojima je otrov izložen moraju biti označena uz obavezno vodjenje evidencije, te upozorenjima građanima da otrove ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija.

Ukoliko se sve navedene aktivnosti provedu u skladu sa zakonom, propisima, planovima i dobrom praksom može se očekivati da deratizacija bude uspješna, a broj glodara u okruženju pod kontrolom i na biološki prihvatljivom nivou, što znači i direktno zdravije životno okruženje.

Semberija info/INZ