DUŠANKA PANIĆ, PJESNIKINjA I SLIKARKA: ISCJELITELjSKA MOĆ POEZIJE I SLIKARSTVA


Dušanka Panić (56), pjesnikinja i slikarka, živi u semberskom selu Brodac. Objavila je do sada tri zbirke poezije, koju piše još od srednjoškolskih dana. Pjesme su joj objavljivane u zbornicima, časopisima i listovima. Uglavnom piše lirsku, ali i haiku poeziju.
 
Trećom zbirkom „Trešnjin cvijet“ Dušanka Panić se potvrdila kao pjesnikinja koja je ovladala majstorstvom oblikovanja stihova.

-Pišem ljubavnu poeziju, ali imam i pjesme koje se podvode pod misaono – deskriptivne. U suštini, to je lirska poezija nastala iz moje duše. Pišem onda kada imam teške faze u životu, odnosno kada sam posebno radosna. Kada se život odvija ,,iz krajnosti u krajnost”, onda pišem. Inače, kada se ništa ne dešava, onda nemam ni inspiraciju da nešto napišem. Poezija zahtijeva jake emocije, jer se samo u takvom stanju može iznjedriti stih i pjesma koja će biti vrijedna za objavljivanje i koričenje. Dok sam živjela u Bijeljini, kao član Književnog kluba ,,Jovan Dučić” često sam gostovala na književnim susretima u gradovima regiona. Po povratku na selo, u Brodac, druženje sa pjesnicima se prorijedilo. Trenutno poeziju pišem, da se tako izrazim, u samoći. U međuvremenu sam počela i slikati”.

Dušanka za portal Semberija info kaže da poezija i slikarstvo imaju nešto zajedničko, nešto što ih spaja.

- Kada je slikarstvo u pitanju, kasno sam počela slikati, tako da sam u svemu tome  veoma samokritična. Diskutabilno je koliko je to kvalitetno, ali je bitno da se osjećam ispunjenom dok stvaram”, kaže za portal Semberija info Dušanka Panić.

Semberija info