UJEDINjENE NACIJE SLAVE 74. ROĐENDAN


Prije 74 godine vodeće države svijeta odlučile su da osnuju organizaciju koja će se brinuti za očuvanje mira. Nakon strahota Drugog svjetskog rata vođe su zaključile da je ključ razvoja održavanje mira i sigurnosti.
 
Cilj im je bio poboljšati međunarodnu saradnju i prijateljske odnose među narodima. To su i zapisali u osnivačkoj Povelji Organizacije ujedinjenih nacija koja je potpisana 26. juna 1945. godine u San Francisku, a stupila na snagu 24. oktobra 1945. godine.
 
Ideju o osnivanju Ujedinjenih nacija usaglasili su još ratne 1941. godine američki predsjednik Frenklin Ruzvelt i britanski premijer Vinston Čerčil u Atlanskoj povelji. Tekst Povelje usvojen je na konferenciji predstavnika pedeset zemalja u San Francisku 1945. godine.
 
U uvodnom dijelu dokumenta piše: Mi, Ujedinjene nacije, odlučni smo sačuvati buduća pokoljenja od užasa rata, koji je dva puta u toku našeg života donio čovječanstvu neopisive patnje, i potvrditi vjeru u osnovna prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijdnost ljudske ličnost, u ravnopravnost muškarca i žene, velikih i malih naroda. Odlučni smo stvoriti uslove pod kojima bi se održali prava i poštovanje obaveza koje nastaju iz ugovora i drugih izvora međunarodnog prava, te raditi na postizanju društvenog napretka i boljih životnih uslova u sve većoj slobodi.
 
U Povelji su navedeni osnovni ciljevi UN-a: održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, razvijanje prijateljskih odnosa na osnovu poštovanja ravnopravnosti i samoodređenja naroda, te saradnju u rješavanju ekonomskih, socijalnih, kulturnih i humanitarnih teškoća. Uloga UN-a je usklađivanje djelatnosti različitih naroda u ostvarivanju tih ciljeva.
 
Od očetne brojke od 51 članice iz 1945. godine, u porodici Ujedinjenih nacija sada se nalaze 193 države svijeta. U 74 godine postojanja UN prošle su mnoge uspone i padove.
 
Mada se većina slaže u tome da su Ujedinjene nacije od Drugog svjetskog rata, bez obzira na svoju nesavršenost i neuspjehe mnogih poduhvata, opravdale svoje postojanje i pokazale da su nezamjenjiva institucija međunarodne saradnje, nije mali broj kritičara UN koji smatraju da je organizacija zakazala u osnovnoj funkciji, a to je očuvanje mira, što potvrđuju brojni ratovi vođeni od polovine 20. vijeka na ovamo.
 
Koreja, Vijetnam, Afrika, Arapsko poluostrvo, Balkan...i tako u nedogled, sve su to lokacije ratišta koja su se aktivirala ili bila aktivna od osnivanja UN-a do danas, te iako nijedan  od tih ratova nije nosio naziv svjetski, ljudski životi su ugašeni, domovi uništeni, narod protjeran, snovi prekinuti.  
 
Semberija INFO/ M. Rešidović