SNAŽNA PORUKA SVIJETU - Obama: Jezik mržnje je u korijenu ljudskih tragedija, od Amerike do etničkog čišćenja na Balkanu


Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama poručio je da njegova supruga Mišel i on suosjećaju sa svim porodicama u El Pasu i Dejtonu koje su nedavno pretrpjele masovne pucnjave. 

Iako detalji još uvijek izranjaju na površinu, Obama je poručio da je nekoliko stvari već poznato. 

„Prvo, nijedna nacija na zemaljskoj kugli nije niti blizu učestalosti masovnih pucnjava kao što je to SAD. Nijedna razvijena nacija ne toleriše nivo oružanog nasilja kao mi. Svaki put kad se ovako nešto desi, kažu nam da striktniji zakoni o oružju neće zaustaviti sva ubistva; da neće zaustaviti svakog poremećenog pojedinca od pribavljanja oružja i pucanja na nevine ljude na javnim mjestima. Ali dokazi ukazuju na to da mogu zaustaviti neka ubistva. Mogu spriječiti bol bar nekih porodica. U ovom slučaju nismo bespomoćni. I sve dok svi ne ustanemo i ne budemo insistirali na tom da se zvaničnici drže odgovornim za promjene zakona o oružju, ovakve tragedije će se i dalje dešavati“, rekao je Obama, prenosi Novinska agencija Patria.

„Drugo, iako motiv ovog pucanja još uvijek nije u cjelosti poznat, postoje pokazatelji da incident u El Pasu prati opasan trend: problematični pojedinci koji su prihvatili rasističku ideologiju i koji sebe vide obavezanim da djeluju nasilno kako bi sačuvali bjelačku nadmoć. Kao i pobornici ISIL-a i drugih stranih terorističkih organizacija, ovi pojedinci mogu djelovati samostalno, ali su radikalizirani od strane bjelačkih nacionalističkih veb sajtova koji se množe na internetu. To znači da i agencije za sprovedbu zakona i internet platforme moraju iznaći bolje strategije kako bi reducirali uticaj grupa koje šire mržnju“.

Bivši američki predsjednik poručuje da bi svi morali zahtijevati i ponašati se u skladu sa vrijednostima tolerancije i raznolikosti „koje bi trebale biti simbol naše demokratije.“ 

„Trebali bi odlučno odbaciti jezik koji upotrebljavaju bilo koji naši lideri koji hrane klimu straha i mržnje ili normaliziraju rasistički sentiment; lideri koji demoniziraju one koji ne izgledaju poput nas, ili koji sugerišu da drugi ljudi, uključujući migrante, predstavljaju prijetnju našem načinu života, ili govore o drugim ljudima kao nižoj rasi, ili sugeriraju da Amerika pripada samo jednom određenom tipu ljudi. Takav jezik nije ništa novo – nalazio se u korijenu većine ljudskih tragedija kroz istoriju, kako ovdje u Americi, tako i u svijetu. Nalazi se u korijenu ropstva, Holokausta, genocida u Ruandi i etničkog čišćenja na Balkanu. Takav jezik nema mjesta u našoj politici i našem javnom životu“, rekao je Obama. 

Poručio je da je vrijeme za veliku većinu Amerikanaca dobre volje, svih rasa, vjerskih pripadnosti i političkih stranaka, da to kažu – jasno i nedvosmisleno.

Patria/ins.ba