Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Désir i ambasador Berton zabrinuti zbog izmjena Zakona o javnom redu i miru u Republici Srpskoj


BEČ/SARAJEVO, 5. april 2019. godine – Predstavnik OSCE-a (OEBS) za slobodu medija, Harlem Désir, i šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH), Brus G. Berton, izrazili su zabrinutost u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru u Republici Srpskoj (RS).

 Upozorili su da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koji je usvojila Vlada RS-a 28. marta, a kojim bi se uveo prekršaj neovlašćenog fotografisanja ili snimanja kojima se ometaju službenici dok vrše svoje dužnosti, predviđajući novčane kazne do 1500 KM ili kaznu zatvora do 60 dana, može negativno uticati na slobodu izražavanja i javnog okupljanja. Narodna skupština RS-a će glasati o ovom Zakonu na sjednici 16. aprila.

„Takve odredbe, ukoliko budu usvojene, bi mogle dovesti u opasnost okruženje u kojem djeluju medijski profesionalci, a koje već predstavlja izazov. One su u suprotnosti sa međunarodnim standardima slobode medija. Novinari moraju raditi u sigurnom radnom i pravnom okruženju, da bi izvještavali o pitanjima od javnog interesa, uključujući ulične demonstracije, proteste i rad policijskih organa. Pozivam Narodnu skupštinu Republike Srpske da se uzdrži od usvajanja ovih izmjena Zakona te umjesto toga da se uključi u konstruktivnu diskusiju sa medijskom zajednicom i drugim relevantnim akterima radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja“, rekao je Désir.

„S obzirom na ograničavajuću prirodu i težinu predloženih sankcija u nacrtu izmjena i dopuna Zakona, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini smatra da je neophodan širi proces konsultacija sa relevantnim akterima, uključujući javnost. Novinari moraju biti u mogućnosti da bez straha izvještavaju sa događaja od javnog interesa. Pored toga, u skladu sa međunarodnim  standardima zaštite ljudskih prava, svaka osoba treba da ima pravo da prisustvuje, promatra i snima mirno javno okupljanje, što uključuje pravo da snima aktivnosti policijskih službenika. Misija OSCE-a u BiH stoji na raspolaganju da pruži podršku nadležnim vlastima u vezi sa ovim pitanjem“, izjavio je ambasador Berton.

Predstavnik OSCE-a (OEBS) za slobodu medija je ponudio pravnu pomoć svog Ureda o ovom pitanju, naglašavajući da će pomno pratiti taj proces.