OBRAZOVANjE TREBA BITI KLjUČNI NACIONALNI INTERES :: Semberija INFO ::

 

OBRAZOVANjE TREBA BITI KLjUČNI NACIONALNI INTERES


„Imali smo potrebu i obavezu da upoznamo javnost Republike Srpske o značaju PISA testiranja kojim se utvrđuje stvarno stanje u kojem se nalazi obrazovni sistem jedne zemlje, utvrđuje potrebe učenika i nastavnika, te koje oblasti treba jačati i u koje segmente obrazovanja treba ulagati, te bi u tom smislu period između dva testiranja, a koji traje tri godine pokazao da li smo se u smislu slabosti sistema uopšte pomjerili na skali kometencija i vještina, te da li smo imali značajnija ulaganja u obrazovni sistem. Smatramo da se srpski član Predsjedištva BiH ovaj put, sa još jednom posebnom sjednicom Narodne skupštine Republike Srpske poigrao sa nastavnicima, učenicima i roditeljima, a to sve u situaciji kada imamo najniže plaćen prosvjetni kadar u Evropi, treba pomenuti i to da spadamo u među najneopremljenije školske sisteme“- rekla je član Glavnog odbora PDP-a Olivera Nedić, te istakla da su naši učenici pokazali izrazito nizak stepen funkcionalnog znanja tokom PISA testiranja, gdje smo popunili niz zadnjih brojeva zajedno sa Saudijskom Arabijom i Kazahstanom.
           
​Ona je podsjetila javnost da je srpski član Predsjedništva BiH mogao još prije šest mjeseci da pokrene postupak pregovora u kojem se saopštavaju posebni zahtjevi koji se tiču vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske, kao i zašto se o ovom pitanju odlučivalo prije nego što je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje dostavila odgovor na zahtjeve Ministarstva prosvjete i kulture.
 
„S obzirom na činjenicu da smo na pragu nove školske godine, važno je govoriti o organizaciji nastave i utvrditi kako teku pripreme za sam početak, jer kao prosvjetni radnik,  mogu da posvjedočim da su se moje kolege tokom realizacije nastave na daljinu našli u situaciji potpune nepripremljenosti, bez podrške sistema, gdje su se mnogi zaista dobro prilagodili novom načinu rada, s obzirom na činjenicu da im sistem nije omogućio da prođu potrebne obuke“- istakla je Nedićeva i uputila pitanje Vladi Republike Srpske i Pedagoškom zavodu Republike Srpske da li je urađena odgovarajuća analiza bazirana na iskustvu sa organizovanjem nastave na daljinu, te na osnovu toga napravljen plan o tome kako će se dalje odvijati nastava tokom trajanja krize uzrokovane korona virusom, ili će se kao i do sada, vlasti Republike Srpske voditi principom „prepiši od komšije“ bez odgovora na individualne potrebe našeg obrazovnog sistema. 

„PDP će i u narednom periodu pomno pratiti aktuelnosti koje se odnose na obrazovni sistem, utvrđivati slabosti i predlagati rješenja, jer mi u PDP smatramo da je obrazovanje ključno za razvoj Republike Srpske, a obrazovanje svakako predstavlja ključni nacionalni interes kojem vlasti Republike Srpske moraju da posvete više pažnje“- zaključio je predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

(PDP)