ŠAROVIĆ: OTKLONjENA ZADNjA PREPREKA ODRŽAVANjU LOKALNIH IZBORA


Iako nisu podržani naši amandmani na budžet koje smo uputili na Predstavničkom domu Parlamenta BiH i iako usvojeni budžet ima dosta manjkavosti prije svega koje se tiču budžetske rezerve, usvajanje budžeta je dobra stvar za građane BiH – istakao je predsjednik SDS Mirko Šarović.
 
„Usvajanjem budžeta otvaraju se vrata za održavanje lokalnih izbora iako to usvajanje dolazi sa zakašnjenjem i uz trgovinu članova parlamentarne većine što je negativno uticalo na kvalitet samog budžeta“ – kazao je Šarović.
 
Šarović naglašava da je današnjim činom otklonjena zadnja prepreka održavanju lokalnih izbora.
 
„Naredni period treba iskoristiti na način da institucije zadužene za provođenje izbora i politički subjekti spremno uđu u izborni proces“ – zaključio je Šarović.

(SDS RS)