ODLUKA O PRIVREMENOM ODGAĐANjU PLAĆANjA PORESKIH OBAVEZA :: Semberija INFO ::

 

ODLUKA O PRIVREMENOM ODGAĐANjU PLAĆANjA PORESKIH OBAVEZA


Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o privremenom odgađanju plaćanja poreskih obaveza.

Kako navode iz Vlade RS, obaveze po osnovu poreza na dobit, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu, koje dospijevaju za plaćanje do 31. marta, privremeno se odgađaju do 30. juna ove godine.

I obaveza po osnovu poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu, koja dospijeva za plaćanje 31. marta, privremeno se odgađa do 30. juna.

Odgađanje ovih plaćanja odnosi se na privredne subjekte, pravna lica i preduzetnike,  koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju o čemu privredni subjekti podnose pismenu izjavu Poreskoj upravi, a ove obaveze privredni subjekti će plaćati u ratama do kraja ove godine.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".