PRIJAVA POLjOPRIVREDNIH POVRŠINA U REGISTRU ZA STARIJE OD 65 GODINA :: Semberija INFO ::

 

PRIJAVA POLjOPRIVREDNIH POVRŠINA U REGISTRU ZA STARIJE OD 65 GODINA


Nosioci poljoprivrednih gazdinstava stariji od 65 godina, a koji nisu izvršili obavezu ažuriranja podataka u Registru, kako u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske ne bi napuštali svoje domove, imaju mogućnost da ovlaste mlađeg  člana domaćinstva ili da se obrate najbližoj kancelariji Savjetodavne službe Ministarstva koje su raspoređene u sedam regionalnih centara širom Republike Srpske ili odjeljenjima/odsjecima za poljoprivredu lokalnih uprava na čijoj teritoriji su registrovani kako bi im oni pružili podršku za prijavljivanje u APIF-u. Prijava površina u registru je osnov za obračun količina goriva po korisniku.