FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA RS :: Semberija INFO ::

 

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA RS


Građani koji imaju evropsko zdravstveno osiguranje mogu  i dalje da ostvare svoja prava kada je u pitanju bolovanje, potvrđeno je portalu “Semberija.info” u Fondu zdravstvenog osiguranja (FZO) RS.

“Oni koji imaju evropsko zdravstveno osiguranje mogu  i dalje da ostvare svoja prava i i po istoj proceduri i na način kako je regulisano međunarodnim konvencijama, bez obzira na aktuelnu epidemiološku situaciju”, izjavila je portparol FZO RS Darija Filipović Ostojić

Semberija info