Šešić: Otpremnine pripreme za prodaju Elektroprivrede


Poslanik Srpske demokratske stranke Davor Šešić rekao je danas da smanjenjem broja zaposlenih u Elektroprivredi Republike Srpske i povećanjem cijena električne enerigije vlast i rukovodstvo ovog preduzeća  priprema teren za prodaju Elektroprivrede.
 
On je kazao da vlast stvara preduslove za prodaju Elektroprivrede kako bi budućem kupcu bilo omogućeno ostvarivanje velikog profita.
 
„Prema našim informacijama, već su vođeni razgovori oko modela prodaje. Vlast će to pravdati s popunjavanjem rupa u budžetu Republike Srpske“, naveo je Šešić.
 
On je upitao zašto premijer ne traži odgovornost od rukovodstava koja su zapošljavala nepotreban broj radnika i istakao da će građani pored toga što godinama plaćaju ceh, stranačkog zapošljavanja, sada morati snositi troškove otpremnina za višak zaposlenih.
 
„Od 2005. do  kraja 2019. godine broj radnika u Elektroprivredi Srpske je povećan za dvije i po hiljade  i sa 7100 je dostigao 9600 radnika. Poređenjem razlike koja se sada izdvaja na plate u  odnosu na 2005. dobijemo cifru od milijardu maraka“, kazao je Šešić, dodajući da su većina zaposlenih u tom periodu bili nestručni, ali stranački podobni ljudi. 
 
„Dovoljno je pogledati pismo koje su radnici Elektrokrajine u Banjaluci dobili uz platnu listu u kojem se od njih traži da se samostalno prijave za otpremnine, pa  da postane jasno kakvu sudbina čeka veliki broj zaposlenih u ovom sektoru. Tu se navodi da Elektrokrajina ima višak zaposlenih da su zaduženi i da ne mogu funkcionisati bez kredita i da za plate izdvajaju duplo više nego što je zakonski dozvoljeno“, naveo je Šešić.
 
On upozorava da broj od 600 radnika, koji će po navodima rukovodstva Elektroprivrede, ostati bez posla, možda i nije konačan.
 
„Imamo informaciju da je konsultantska kuća iz Velike Britanije, radeći analizu stanja u Elektroprivredi Republike Srpske, došla do brojke od 1600 radnika koji su višak.  O tome je upoznala rukovodstvo preduzeća, koje se ne oglašava po ovom pitanju, vjerovatno iz straha od bunta radnika“, kazao je Šešić.
 
On je rekao da budžet za otpremnine za 600 radnika iznosi 27 miliona KM, a da bi u slučaju proglašenja 1600 radnika za višak porastao na 72 miliona KM.
 
„Građani treba da znaju da će oni na kraju biti ti koji će platiti te otpremnine“, kazao je Šešić.
 
„Rukovodstvo Elektroprivrede to sada priznaje i pokušava na što bezbolniji način obrazložiti građanima, kupujući socijalni mir visokim otpremninama koje će plaćati građani“, rekao je Šešić.
                                                                                    
 
 SDS - Sektor za politiku i medije