ODRŽAN STRUČNI SEMINAR DRUŠTVA PSIHOLOGA: Dijete sa traumom - od prepoznavanja do pomoći


Ako profesionalci i roditelji na vrijeme prepoznaju traumu kod djeteta, ima načina da se kroz poboljšanje kapaciteta za mentalizaciju spriječi da takva djeca odu ka prestupništvu i psihijatrijskim dijagnozama, poručila je profesorica razvojne psihologije Tatjana Stefanović na seminaru koji je održan u Bijeljini.

-Istraživanja kažu da je 70 odsto onih koji su kasnije u delikvenciji ili na psihijatriji imali taj dezorganizovani obrazac ili traumu, ukazuje profesorica Tatjana Stefanović koja se posljednjih deset godina bavi traumom i da, ukoliko se na vrijeme prepozna dezorganizacija, odnosno činjenica da je dijete imalo traumu, ima mnogo prostora za poboljšanje stanja djeteta da ne bi došlo u delikvenciju i poremećaje ličnosti.

Ona je navela da se traume uslovno dijele na šok traume koje su se dogodile određenog momenta i na razvojne traume koje traju, a kao primjer izdvojila je seksualno i fizičko zlostavljanje, do perfidnije traume u smislu stalnih poruka djetetu ,,ti ne valjaš“, što je ocijenila kao sječenje krila djeci. 

-I za jedne i za druge postoji postoje prilično jasni indikatori da dijete trpi i ukoliko to na vrijeme otkrijemo, mi profesionalci i roditelji, velike su šanse da nećemo stići do nekog pubertetskog doba i ući u problem zavisnosti i delikvencije, zaključila je profesorica Stefanović.

Semberija info