JAVNI FOND DJEČIJE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE: POČELA ISPLATA DJEČIJEG I MATERINSKOG DODATKA


Isplata dodatka na djecu i materinskog dodatka za avgust u Republici Srpskoj počela je danas, 5. septembra.

Za redovnu isplatu prava iz Zakona o dječijoj zaštiti za avgust obezbijeđeno je 1.115.059 KM za dodatak na djecu, za ukupno 18.202 djece, odnosno za 12.572 korisnika - roditelja.

Za materinski dodatak /iznos od 405 KM po majci - porodilji/ obezbijeđeno je ukupno 2.134.350 KM za 5.270 majki.

Iz Fonda najavljuju da je za 6. septembar planirana isplata prava na pomoć za opremu novorođenčeta i pronatelitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete.

​Za pravo na pronatelitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete 82.350 KM za 137 majki, odnosno 117 trećerođene i 27 četvrtorođene djece. Za pravo na pomoć za opremu novorođenčeta obezbijeđena je 201.000 KM za 787 majki/porodilja, odnosno 804 djece/novorođenčadi.