PRIVREDNA KOMORA RS: Predstavljen projekat „Podrška preduzetništvu žena RS“


U Područnoj Privrednoj komori Bijeljina održana je prezentacija projekta „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“.

Kako je rečeno, projekat implementira Privredna komora RS, kao vodeći partner  Područne privredne komore, kao partneri projekta. Davalac granta za realizaciju projekta je „EDA – Agencija za razvoj preduzeća“ iz sredstava SIEM i u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za MSP u BiH -  SBA BiH“, koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH. 

​Na istom skupu, održano je i predavanje na temu „Priprema preduzeća za izlaganje na sajmu“.