ZAKONIMA O STEČAJU I LIKVIDACIONOM POSTUPKU ŠTITE SE PRAVA RADNIKA


Novi Zakon o stečaju i Zakon o likvidacionom postupku u Brčko distriktu maksimalno će zaštititi prava radnika, urediti predstečajne i stečajne postupke, omogućiti reorganizaciju stečajnog dužnika, urediti međunarodni stečaj i doprinijeti kreiranju pozitivne investicione klime, navodi se u tekstu ovih zakona.

Početkom jula, objavljivanjem u "Službenom glasniku", zvanično su stupili na snagu ovi zakoni u Brčko distriktu. 

U martu 2016. godine donesen je novi Zakon o stečaju u Republici Srpskoj, nakon čega je trajanje stečajnog postupka skraćeno sa 54 na 13 mjeseci. 

Zahvaljujući mogućnosti restrukturisanja poslovnih subjekata, sačuvano je gotovo 600 radnih mjesta, a broj riješenih predmeta porastao za 329 odsto. 

Zakoni u Brčko distriktu i Republici Srpskoj su harmonizovani i oslanjaju se na evropske regulative. 

Stečajni i likvidacioni sudija, te član Radne grupe za izradu zakona u Brčko distriktu Dobrinka Milivojević izjavila je Srni da novim Zakonom o stečaju potraživanja radnika nisu ograničena ni vremenom niti visinom iznosa. 

Osim toga, istakla je ona, propisano je uvođenje instituta predstečajnog postupka, što je novina u Zakonu o stečaju. 

"Ovim institutom pruža se mogućnost svim poslovnim subjektima da u početnoj fazi finansijske krize kroz sudski postupak zaključe poravnanje i tako izbjegnu stečaj, kao i da revitaliziraju preduzeće i nastave sa radom", pojasnila je Milivojevićeva. 

Isti zakoni su pripremljeni i za Federaciju BiH, ali na njihovo usvajanje se još čeka. Zbog neusvajanja ovih zakona u FBiH najviše ispaštaju radnici. 

Tehničku podršku pripremi novih zakona o stečaju i likvidacionom postupku pruža IFC, članica Grupacije Svjetske banke uz pomoć Ambasade Švajcarske u BiH.

SRNA