ODZIV POSLODAVCA ZA PODNOŠENjE NEDOSTAJUĆEG PODATKA O PLATI


Nakon 45 dana od objave Obavještenja Fonda PIO Republike Srpske poslodavcima za podnošenje nedostajućih podataka o plati za period 1994-2017. godine efekti su vidni. Od 16. maja, kada je na zvaničnoj internet stranici  Fonda PIO objavljen spisak od 37.889 uplatilaca doprinosa koji nisu blagovremeno  ili u cjelini dostavili 289.012  podataka o plati  za svoje zaposlene,  do početka jula taj broj je smanjen na 35.603 uplatioca i 241.141 nedostajući podatak o plati, u formi obrasca M4 i 1002. Dobrim odzivom poslodavaca  i njihovom saradnjom sa Fondom, prvenstveno poslovnicama Fonda,  broj nedostajućih podataka o plati, koji bitno utiču na određivanje i visinu penzije, smanjen je za blizu 48.000.

Podsjećamo, Obrazac M-4 kao podatak o plati bio je važeći do 31.12.2009. godine, nakon čega je isti zamijenio podatak o plati u formi Obrasca 1002 koji se dostavlja Poreskoj upravi. Na spisku objavljenom na internet stranici Fonda, uplatioci doprinosa su, radi lakšeg pregleda, razvrstani u foldere po nadležnim filijalama, a potom i u foldere po poslov-nicama, u okviru nadležne filijale.

Fond i dalje apeluje na poslodavce, koji su u ranijem periodu kao i nakon objave  obavještenja, propustili da dostave podatke o plati da to mogu  učiniti do kraja 2019. godine, u nadležnim  poslovnicama Fonda PIO. Za kraći vremenski period, od mjesec i po dana, naknadno je dokumentovan i uvezan staž za oko 48.000 nedostajućih podataka,  te se očekuje  da i u narednim mjesecima preostali broj od 241.141 nedostajućih podataka  bude kontinui-rano smanjivan. Tako onda Fond PIO, nakon ostavljenog roka do 31.12..2019. godine, ne bi bio primoran da, u  cilju zaštite prava osiguranika, podnosi prekršajne prijave protiv poslodavaca koji  do sada nisu predali kompletne  podatke o plati za svoje zaposlene'', navedeno je u saopštenju za javnost iz Fonda PIO RS.