NAUČNI SKUP: NAUKA I NASTAVA DANAS :: Semberija INFO ::

 

NAUČNI SKUP: NAUKA I NASTAVA DANAS


Na pedagoškom fakultetu u Bijeljini danas je započeo dvodnevni Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Nauka i nastava danas“. Prije zvaničnog otvaranja Naučnog skupa potpisan je sporazum o saradnji između Pedagoškog fakulteta i Republičkog pedagoškog zavoda. Sporazumom je učvršćena dosadašnja saradnja ove dvije institucije koja se ticala iznalaženja optimalnih odgovora na izazove koji se nameću sistemu vaspitanja i obrazovanja u našem društvu.- Ništa nije prirodnije od čvrstih veza koje postoje između naše dvije institucije. Danas potpisanim sporazumom te su veze dodatno ojačane. Što se tiče sadržaja sporazuma, njime su definisana sva ona načela koja se neophodna za provođenje Akcionog plana koji je usvojila Vlada Republike Srpske 2019. godine i provođenje Strategije obrazovanja koja je već u nacrtu i koja će nakon, nadamo se brzog usvajanja važiti do 2030. godine“, rekao je dr Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.Dvodnevni naučno-stručni skup biće prilika da stručna javnost meritorno raspravlja o inovacijama u nastavnim planovima i programima za osnovne i srednje škole kao i o stavljanju većeg značaja na aspekt vaspitanja u oblasti predškolskog obrazovanja.


Semberija info - I. Gutić