USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU U 2022. GODINI :: Semberija INFO ::

 

USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU U 2022. GODINI


Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u toku ove godine pravo na starosnu penziju ima osiguranik koji navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osigu-ranja, koji navrši 58 godina i 8 mjeseci života i 40 godina penzijskog staža i osigura-nik žena koja navrši 56 godina i 8 mjeseci života i 35 godina staža osiguranja.

​Ovi uslovi se počev od 01. januara 2022. godine mijenjaju postepenim povećanjem granice navršenih godina života za četiri mjeseca. To znači da svi osiguranici koji tokom naredne godine navrše 40 godina staža osiguranja pravo na starosnu penziju stiču sa na-vršenih 59 godina penzijskog staža, a žene osiguranici sa navršenih 35 godina staža osiguranja i 57 godina života. Napominjemo da u skladu sa Zakonom o radu osiguranici koji ispune jedan od navedenih uslova, mogu nastaviti raditi do navršenih 65 godina života. Ovo se ne odnosi na pripadnike MUP-a koji to pravo, prema propisima, ostvaruju sa 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života.
 
 
Tabela: Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u prelaznom periodu 2019-2025 godina
 
GodinaČlan 41 i  član 177. (M i Ž)Član 42/1. i član 178/1. (M i Ž)Član 42/2. i član 178/2. (Ž)
Starost (god)Staž osigur. (god)Starost (god/mj)Penzijski staž (god)Starost (god/mj)Staž osigur. (god)
2019.65651558405635
2020.58/ 44056/ 435
2021.58/ 84056/ 835
2022.59405735
2023.59/ 44057/ 435
2024.59/ 84057/ 835
2025.60405835
 
Postepeno povećanje starosne granice, za četiri mjeseca, na nivou jedne godine u postu-pku ostvarivanje prava na starosnu penziju, prestaje 2025. godine kada će pravo na staro-snu penziju ostvariti osiguranici sa navršenih 60 godina života i 40 godina penzi-jskog staža, a žene i sa navršenih 35 godina staža osiguranja i 58 godina života.
Slični uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju su i u zemljama okruženja, dok je u pojedinim razvijenim evropskim državama starosna granica povećana na 67 godina uz određeni prelazni period i postepeno povećanje od 2 do 4 mjeseca na godišnjem nivou'', navode iz Fonda PIO RS.