IN MEMORIAM – doc. dr Milica Panić (1980–2019)


Obavještavamo prijatelje, kolege, saradnike i studente da je doc. dr Milica Panić preminula 11. aprila 2019. god. u 39. godini.

Doc. dr Milica Panić rođena je 18. novembra 1980. godine u Bijeljini. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2004. godine. Master rad pod naslovom „Raskid ugovora zbog materijalnog nedostatka stvari“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Pravni aspekti prodaje na daljinu putem Interneta“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2016. godine.Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radila je od 2005. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo izabrana je 2016. godine. Držala je nastavu iz predmeta Obligaciono pravo – opšti dio i Obligaciono pravo – posebni dio na prvom ciklusu, te Obligaciono pravo – Ugovorna odgovornost za štetu na drugom ciklusu studija.

Bila je cijenjen kolega među zaposlenima i omiljen nastavnik među studentima.

Datum i mjesto sahrane i komemoracije biće naknadno objavljeni.

Pokoj joj duši, i neka joj je vječna slava i hvala’’, objavljeno je na zvaničnoj stranici Pravnog fakulteta.