Gradonačelnik Mićo Mićić o planiranoj trasi auto-puta kroz Bijeljinu


Trasa auto-puta treba da zadovolji interese regije

U prostorno-planskoj dokumentaciji grada Bijeljina već postoji planirana trasa budućeg auto-puta Brčko - Bijeljina, koja je predviđena prije  30 godina. Ona podrazumijeva obilazak auto-puta oko Bijeljine, podrazumijevajući prelazak preko Drine i izlazak na auto-put Loznica – Šabac, kaže za Semberske novine gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, ističući da bi to trenutno bila najoptimalnija trasa budućeg auto-puta Bijeljina – Brčko od koje bi imali interes Bijeljina i Semberija, ali i kompletna regija.

„Za nas u Bijeljini  je prihvatljiva upravo ta varijanta auto-puta. Ovdje negdje iza Bijeljine, prema Janji, trasa bi išla pored Drine i usmjeravala bi se ka Sremskoj Rači. To jeste malo duža trasa, oko petnaestak kilometara, ali bi se to idejno rješenje moglo najlakše realizovati, jer već postoji u prostorno-planskoj dokumentaciji. Ovim rješenjem mi bismo jednom petljom obuhvatili priključak za Ugljevik i Tuzlu, te na potezu iza Patkovače i priključak za Zvornik. Tako bi se ostvarila veza i sa budućom brzom cestom o kojoj se već priča, preko Zvornika, ka Vlasenici i dalje. Istovremeno bi se izgradila i petlja prema Badovincima, na Pavlovića putu. To jeste malo duža trasa, ali je ona, po nama, puno bolja i iskoristivija. Eventualna varijanta, koja bi se mogla brže realizovati, je već postojeća trasa željezničke pruge. Eksproprijacija zemljišta je u procentu od 90 odsto, već izvršena, te bi uslijedilo određeno proširenje te trase. To je trasa koja dolazi do grada, praktično, do gradske zaobilaznice, do poteza gdje je planirana i nova željeznička stanica. Sa te tačke bi se moglo krenuti dalje ka Rači. Svaka priča o najkraćem rješenju izgradnje auto-puta pored rijeke Save ne bi bila prihvatljiva za grad Bijeljinu. To je stav našeg resornog odjeljenja i naših stručnjaka za saobraćaj. U toj varijanti Bijeljina bi ostala u dubljem zaleđu od auto-puta i nama bi auto-put bio udaljen oko 20 kilometara od Bijeljine do Rače“.Gradonačelnik Mićić napominje da bi u toj varijanti auto-put prelazio preko najplodnijeg zemljišta u Semberiji, prije svega Crnjelova, gdje je već izvršena komasacija. U tom slučaju postojalo bi desetak fizičkih prepreka koje bi trebalo „savladati“ tom trasom.
 „Tu su rječice Lukavac, Gnjica, kanal dašnica, obodni majevički kanal, putevi za Veliku Obarsku, Batković i Crnjelovo, tako da bi ta trasa  bila puno opterećenija, dok je u prvoj varijanti o kojoj govorimo trasa išla logičnim pravcem. Ne znamo kakvo će konačno rješenje donijeti Vlada Republike Srpske, ali ovo je stav ove regije. Ukoliko bi auto-put bio udaljen više od pet kilometara od grada, onda bi isključivao Bijeljinu, ali i Ugljevik i druga veća naselja. Mi predlažemo trasu prema Drini, jer želimo da saobraćajno rasteretimo i Dvorove, Trnjake i Balatun, pogotovo Dvorove, gdje se često događaju saobraćajne nezgode“.

Gradonačelnik Mićić za Semberske novine kaže kaže da od ponuđene dvije varijante koje su bliže Bijeljini trebalo bi odabrati jednu trasu koja će zadovoljiti interese grada i drugih susjednih opština.

Semberske novine/Lj.Ljubojević