ZAŠTITA IDENTITETA MALIŠANA NA PRVOM MJESTU


Foto: GlasSrpske
BANjALUKA - Nevladine organizacije i fizička lica ubuduće neće moći da realizuju programe, projekte, istraživanja i druge aktivnosti u vrtićima bez saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture RS, dok im je do sada bilo dovoljno samo zeleno svjetlo od samih predškolskih ustanova.

Ove i još mnoge druge izmjene obuhvaćene su radnom verzijom uputstva o etičkom kodeksu tokom realizacije programa, projekata i istraživanja sa djecom u predškolskim ustanovama. Kako bi zaštitilo identitet i integritet mališana, te imalo veću kontrolu nad projektima i programima koji se sprovode u vrtićima, Ministarstvo prosvjete pokrenulo je proceduru izrade ovog uputstva.

Kako su objasnili u ministarstvu, na osnovu ovog uputstva tačno će se znati ko, kada, kako i šta može da organizuje u predškolskim ustanovama.

- Djeca su na prvom mjestu i zato prilikom bilo kakvih istraživanja i sprovođenja projekata moraju biti zaštićena u svakom pogledu, što je cilj ovog uputstva o etičkom kodeksu - kazali su u ministarstvu.
Dodali su da je učešće u projektima, istraživanjima i programima na dobrovoljnoj osnovi, te da roditelji mogu odustati u svakom trenutku ukoliko smatraju da se njihovo dijete ne osjeća bezbjedno ili mu je to stresno.

- S obzirom na to da su u pitanju mala djeca, prije svakog istraživanja ili projekta stručnjaci će morati utvrditi emotivno stanje mališana kako bi se uvjerili da oni to mogu da podnesu i koliko će to doprinijeti, između ostalog, vaspitno-obrazovnom radu - objasnili su u ministarstvu.

Predškolske ustanove, od kojih većina nema pedagoge, psihologe i socijalne radnike, trenutno same donose odluke o sprovođenju neke aktivnosti sa nevladinim organizacijama.

- Uz stručnu službu Republičkog pedagoškog zavoda imaćemo veći uvid u same projekte i istraživanja. Na kraju krajeva, imaćemo informaciju šta se to desilo u predškolskim ustanovama i na koji način je neki projekat doprinio kvalitetu rada. Nevladine organizacije i fizička lica će morati ministarstvu dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, na osnovu čega će biti doneseno mišljenje i odluka o realizaciji - objasnili su u Ministarstvu prosvjete.

S obzirom na to da predškolska ustanova može da koristi časopise i radne listove za djecu od izdavača ovlašćenog za izdavanje udžbenika ili od druge izdavačke kuće, ali uz prethodnu saglasnost ministarstva, uputstvom su razrađeni procedura i način njihovog korišćenja, kao i to da se roditelji ne mogu obavezivati da kupe časopis ili radni list.

Vršilac dužnosti direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci Andrea Dorić smatra da je najbolje da ostane kako jeste, a to je da rukovodstvo vrtića samo procjenjuje da li treba da sarađuje sa nekom nevladinom organizacijom.

- Uprava predškolske ustanove može da procijeni da li neki projekat može da bude realizovan u sklopu ustanove i koliko će on doprinijeti vaspitno-obrazovnom radu - kazala je Dorićeva.

Fotografije

Nevladine organizacije, kao i predškolske ustanove, treba da traže saglasnost roditelja za fotografisanje mališana i javno objavljivanje fotografija.

- Roditelji koji nisu dali saglasnost, a fotografija mališana bude objavljena, mogu da na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka tuže lice ili organizaciju koja ju je objavila - istakli su u Ministarstvu prosvjete.

(Glas Srpske)