ČISTA BIOGRAFIJA USLOV ZA IMENOVANjE ZA IZBOR SUDIJA I TUŽILACA


Foto: GlasSrpske
Sarajevo - Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) obavezao je Komisiju za legislativu da do naredne sjednice predloži rješenja kojima bi bila uređena oblast utvrđivanja sumnji da li su pravosudni zvaničnici krivično odgovarali, što do sada nije bila prepreka za imenovanja i napredovanja u trećem stubu vlasti.

Zbog manjkavosti u zakonu dešavalo se da određeni kandidati koji su počinili krivična djela budu imenovani na pozicije sudija i tužilaca. Tokom jučerašnje rasprave konstatovano je da se podaci o nekažnjavanju ne dostavljaju prilikom apliciranja na određenu pravosudnu funkciju. Članovi VSTS-a ukazali su na problem koji se nedavno pojavio sa sudijom Huseinom Delalićem, koji je prije 30 godina odgovarao za određena krivična djela, a uprkos tome obavljao funkciju sudije.

Potpredsjednica VSTS-a Ružica Jukić je kazala da je slučaj “Delalić” pokazao da postoje manjkavosti u proceduri prilikom izbora i imenovanja sudija i tužilaca.

- Zakon o krivičnom postupku ne dozvoljava da mi tražimo od građana izvod iz kaznene evidencije, tako da naše odjeljenje za imenovanje ne traži ta uvjerenja. Prema mišljenju Agencije za zaštitu ličnih podataka, ne smijemo tražiti od građana ta uvjerenja - kazala je Jukićeva.

Dodala je da u obrascu stoji napomena da će kandidat, ukoliko ne navede podatak o eventualnom kažnjavanju, biti sankcionisan.

- Sudije i tužioci moraju biti osobe koje nisu kažnjavane ni u kom smislu. Nije u redu da neko sudi nekome, a osuđivan je i sam za neko djelo. Moramo naći način kako bismo došli do rješenja o tome koji je kandidat podoban za izbor, a koji ne - rekla je Jukićeva.

Članica VSTS-a Monika Mijić smatra da je cijeli slučaj ispolitizovan.  
                                           
- Nama su ruke zavezane i nismo smjeli dirati u sudije koje su prošle provjere 2003. godine. Nakon toga su se pojavili problemi koji su izazvali buru u javnosti. Komisija za legislativu treba da donese svoj stav - rekla je Mijićeva. Član VSTS-a Goran Nezirović konstatovao je da je pitanje provjere sudija i tužilaca ostalo nedorečeno i nedefinisano. Članica VSTS-a Željka Radović kazala je da mora biti nađeno sistemsko rješenje, dok je članica VSTS-a Amila Kunosić istakla da firme kada zapošljavaju radnike traže uvjerenja o nekažnjavanju.

Na jučerašnjoj sjednici VSTS-a BiH sa dnevnog reda skinute su tačke koje se odnose na izvještaj OEBS-a i USAID-a o korupciji i organizovanom kriminalu, a predsjednik VSTS-a BiH Milan Tegeltija izjavio je da će rasprava o preporukama iz tih izvještaja biti održana na narednoj sjednici.

- Komisija, koja je trebalo da predloži zaključke i mišljenja, sugerisala je da to mi uradimo, što smo odbili. Pravilo Savjeta je da se o takvim materijalima, prije svega, razgovara na komisijama koje daju prijedloge zaključaka i mišljenja, tako da Savjet ima jedan adekvatan materijal za rad - rekao je Tegeltija.

Disciplinski postupci

Milan Tegeltija je rekao da je VSTS potpuno svjestan problema kada su u pitanju disciplinski postupci. Prema njegovim riječima, Komisija za legislativu zadužena je da razradi mehanizme da bi članovi Savjeta pravovremeno bili informisani o svim aspektima disciplinskih postupaka protiv kandidata za nosioce pravosudnih funkcija, kako onih koji se prvi put imenuju, tako i onih kojima se produžava mandat.

(glassrpske.com)