UDRUŽENjE POTROŠAČA ,,ZVONO“ BIJELjINA: SVAKODNEVNO SE KRŠE PRAVA POTROŠAČA :: Semberija INFO ::

 

UDRUŽENjE POTROŠAČA ,,ZVONO“ BIJELjINA: SVAKODNEVNO SE KRŠE PRAVA POTROŠAČA


Kupovina proizvoda i usluga svakodnevna je aktivnost koju obavljamo bez pretjeranog razmišljanja, ali razmišljati je potrebno ako želimo da znamo šta treba preduzeti u slučaju da smo prevareni ili da smo nezadovoljni proizvodom ili uslugom’’, upozoravaju iz Udruženja potrošača ,,Zvono“.

Udruženje potrošača ,,Zvono“ osnovano je 2004. godine i tokom proteklih 16 godina učestvovali su u skoro svim projektima koje je Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisivalo i organizovalo. Kroz te projekte puno su radili i na edukaciji i informisanju potrošača o njihovim pravima, a održavali su radionice i za trgovce na kojima su ih informisali o pravima potrošača.
 
-Organizovali smo i radionice  u osnovnim i srednjim školama, a i na fakultetima. Djeca su veliki potrošači, pa smo napravili i ,,Bukvar za osnovce“ koji ih upoznaje sa njihovim potrošačkim poravima“, ističe Jovan Vasilić, koji je predsjednik Skupštine udruženja potrošača ,,Zvono“ od 2012. godine.

Kako kaže, prava potrošača se krše u više oblasti, ali treba istaći da su proteklih godina učinjeni znatni pomaci kada je riječ o osviještenosti potrošača o njihovim pravima, a i privredni subjekti su postali svjesniji svojih obaveza u ovoj oblasti.

-Građani nam se obraćaju sve češće i mogu reći da se žale na puno toga. U posljednje vrijeme najčešće se žale na usluge od opšteg ekonomskog interesa, odnosno na obračune za struju, vodu, telefon, komunalne usluge i na kablovske operatere’’, precizira Jovan Vasilić.

U nastojanjima da se zaštita potrošača približi standardima zaštite potrošača Evropske unije,  Bosna i Hercegovina je 2006. godine ozakonila prava potrošača novom verzijom zakona, a u Republici Srpskoj Zakon o zaštiti potrošača usvojen je 2011. Njegovo donošenje je dobar korak za pružanje sveobuhvatne i sistematske zaštite potrošača.

-Za potrošača koji je slabija strana poslovnih transakcija izuzetno je važno da bude potpuno upoznat sa svojim propisima, kao i to da se oni nalaze na jednom mjestu. Međutim, njegovim donošenjem ne završava se postupak zaštite, jer se u tom području stalno događaju promjene. U pitanju je dugoročan proces koji se zasniva na praćenju i osavremenjavanju postojećih rješenja i uređenju područja koja nisu uređena“, pojašnjava Vasilić, koji dodaje da je Vlada Republike Srpske 11. marta 2021. godine utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača kojim se dodatno olakšava potrošaču ostvarivanje njegovih prava.

Ovim izmjenama i dopunama, između ostalog,  terminološki se precizira pojam ,,potrošački ugovor“, propisuje se obaveza trgovca da izvrši ugovor prema potrošaču za isporuku proizvoda ili usluge u roku od najduže 30 dana, ukoliko nije drugačije ugovoreno, kao i rok za povrat uplaćenog iznosa nakon raskida ugovora zbog isteka roka.

-Na potpuniji i jasniji način se uređuje pravo potrošača na izbor načina rješavanja prigovora zbog nedostatka na proizvodu, koje je već bilo uređeno, ali se sada dodatno precizira rok u kojem je trgovac dužan da ispuni zahtjev potrošača u vezi sa povratom ili zamjenom proizvoda sa nedostatkom, te rok za povrat uplaćenog iznosa za proizvod sa nedostatkom“, ističe Jovan Vasilić.
 
Cilj je zadovoljan i zaštićen potrošač

Udruženje potrošača ,,Zvono“ jedno je od devet udruženja u Republici Srpskoj, a djeluje na području Bijeljine, Ugljevika i Lopara.
,,Zvono“ svakodnevno prati potrebe i zahtjeve potrošača i u skladu sa njima kreira različite akcije.

- S ciljem koordinisanja rada svih udruženja i radi zajedničkog djelovanja, osnovali smo Savez udruženja za zaštitu potrošača na nivou Republike Srpske. Savez iznosi usaglašene stavove udruženja o pitanjima koja se tiču zaštite kolektivnih prava potrošača u RS, informiše potrošače o njihovim pravima putem medija, prvenstveno o cijenama, kvalitetu, kontroli i bezbjednosti proizvoda i usluga, a uspostavlja i saradnju sa drugim savezima za zaštitu prava potrošača iz regiona i Evrope“, navodi Vasilić, naglasivši da i dalje postoji još mnogo zadataka koje zajedno treba da rješavaju da bi postigli željeni cilj, a to je zadovoljan i zaštićen potrošač.

Kako navodi, udruženje ,,Zvono“ i udruženje ,,Don“ iz Prijedora trenutno su  jedini u Republici Srpskoj koji imaju  sve ono što je zakonom poredviđeno.
                 
-Formirani su savjeti za zaštitu potrošača u svim opštinama, pri opštinskim upravama. Savjet u Bijeljini postoji od 2012. godine, imaju ga i Uglevik i Lopare, a sačinjavaju ga predstavnici udruženja potrošača i predstavnici firmi koji su davaoci usluga. Mi smo ti koji dajemo mišljenje prije nego prijedlog o, recimo, cijenama usluga, ode na Skupštinu. Međutim, ima i odluka, a to je najgore, koje se donose, a da nisu razmatrane ni na Savjetu, ni na Skupštini. To su najčešće odluke o nekim taksama na ime održavanja sistema, a koje nemaju opravdanost“, ukazuje Vasilić.                                                                                           

Kada je riječ o uslugama, po Zakonu o zaštiti potrošača propisano je i da davaoci usluga moraju formirati komisije koje će razmatrati pritužbe potrošača na njihove usluge, a u tim komisijama mora biti i predstavnik udruženja potrošača.

-Svaka firma koja se bavi pružanjem usluga dužna je po zakonu da ima Komisiju za žalbe potrošača, odnosno korisnika njihovih usluga. Zatim, svaki potrošač mora imati potpisan ugovor, jer ugovorni odnos je na prvom mjestu.

i radimo uveliko da se taj zakonski propis ispoštuje, jer veliki broj firmi nije imao nikakve ugovore. Radilo se tako da one donesu odluke, ispostave račun, potrošač plati, a nema ugovora“, ukazuje Vasilić.
         
Na području grada Bijeljine sve firme sada imaju komisije, a u njihovom sastavu je i predstavnik udruženja potrošača. Prva firma koja je ispoštovala taj zakonski propis je ,,Komunalac“, koja je formirala komisiju prije tri godine. Kako navodi Vasilić, u ,,Komunalcu“ je već neko vrijeme prisutan problem za kog traže prikladno rješenja.

Naime, odluka Gradske skupštine, po kojoj sva domaćinstva moraju da plaćaju odvoz smeća, donijeta je tako da ,,Komunalac“ naplatu smeća vrši po metru kvadratnom, a isporučuje ga na ,,Eko-dep“ po toni, što se nikako ne uklapa.                                                                                                                          
 
-Ljudi su ti koji proizvode smeće, pa tako, recimo, ne može jedna ili dvije osobe koje žive u 100 m2 za smeće plaćati više, nego porodica sa puno članova koja živi u manje kvadrata. Propust je uočen i sada se radi na pronalaženju novog načina naplate’’, kaže Jovan Vasilić.

Kada je prije godinu dana zavladala pandemija korona virusa, Udruženju za zaštitu potrošača ,,Zvono“ obraćali su se građani ukazujući na kršenje njihovih prava.

-Prvi problem koji se pojavio je oko očitavanja struje. Nisu vršena očitavanja, nego su računali po nekim srednjim vrijednostima, što je ispalo pogrešno, tako da se veliki broj potrošača direktno žalio Elektrodistribuciji. Usvojene su žalbe i  računi su umanjeni“, kaže Vasilić.

Semberija info