IVANA STANIŠ: IMAMO JEDNU OD NAJZDRAVIJIH I NAJČISTIJIH VODA ZA PIĆE :: Semberija INFO ::

 

IVANA STANIŠ: IMAMO JEDNU OD NAJZDRAVIJIH I NAJČISTIJIH VODA ZA PIĆE


Ovogodišnji Svjetski dan vode, 22. mart, posvećen je temi ,,Vrednovanje vode” i samim tim pitanju ,,Šta voda znači za vas?”. ,,Vodovod i kanalizacija“A.D. Bijeljina, tradicionalno obilježava ovaj dan, a o značaju ovog dana i značaju vode, razgovarali smo sa izvršnim direktorom Tehničkog sektora u ovom preduzeću, Ivanom Stanišić.
 
Voda je osnovni preduslov za život svih živih bića na Zemlji. Značaj vode za ljude, za sav živi svijet, za ekosistem, za naš grad, za našu državu, za planetu  kao cjelinu, veoma je veliki i mnogostruk, počev od toga da je voda uslov života, pa do mnogih drugih funkcija. A.D. ,,Vodovod i kanalizacija” je u 2018. godini započeo projekat koji ima za cilj podizanje svijesti građana o važnosti pitke vode - higijenski ispravne (bezbjedne) vode, kao i o važnosti prečišćavanja otpadne vode. Ovaj projekat se sastoji iz više aktivnosti, a ima za cilj da svaki dan obilježavamo kao ,,Svjestki dan voda” i da istaknemo značaj resursa pitke vode sa izvorišta ,,Grmić”, značaj prečišćavanja otpadne vode i ispuštanja u recipijent i koji ona ima uticaj za zdravlje, privredni razvoj, te i kompletnu zaštitu i očuvanje naše životne sredine”, kaže Ivana Stanišić.
 
Prije pandemije, realizovane brojne aktivnosti

-Program obilježavanja Svjetskog dana vode i ove godine obilježen je u skladu sa epidemiološkom situacijom uzrokovanom virusom korona. Nažalost, nije bilo moguće organizovati druženje sa mališanima predškolskog i školskog uzrasta na način kako je to ranijih godina rađeno. Bez obzira na „tradicionalno obilježavanje“ 22. marta, iz  A.D. „Vodovod i kanalizacija“ želimo naglasiti da je voda sveprisutna u našoj svakodnevici i jedan je od osnovnih sastojaka u svakom domaćinstvu. Dovoljno je samo da otvorimo ventil na slavini i ona je tu: za pranje, tuširanje, pripremu jela, zalivanje... Teško je zamisliti i jedan dan bez vode!
 
Vodosnabdijevanje

-A.D. „Vodovod i kanalizacija“ uspjelo je  da od vodovodnog sistema, koji je do 1992. godine snabdijevao oko 50.000 stanovnika, sagradi sistem koji snabdijeva do dva puta veći broj stanovnika, koristeći se isključivo sopstvenim kadrovima i raspoloživim sredstvima. Na vodovodni sistem je danas priključeno oko 90.000 stanovnika, odnosno oko 34.500 registrovanih korisnika. Grad Bijeljina raspolaže sa velikim količinama vode i predstavlja najveće izvorište podzemnih voda u RS. Imajući u vidu zakonske obaveze izrade Programa zona sanitarne zaštite izvorišta, sva do sada izvedena detaljna hidrogeološka istraživanja od strane Grada Bijeljina i preduzeća A.D. „Vodovod i kanalizacija“, izvedena su sa ciljem utvrđivanja rezervi podzemnih voda i izrade Programa zona sanitarne zaštite koji ima za glavni cilj trajno održavanje kvaliteta voda u cilju održivog korišćenja istih za budući period. Građani našeg grada se snadbijevaju jednom od najzdravijih i najčistijih voda za piće u RS. Kontrola kvaliteta se redovno obavlja u internoj laboratoriji preduzeća, kao i u Institutu za javno zdravstvo regionalnog centra Zvornik i u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. U proteklom periodu svi rezultati kontrole kvaliteta odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode i nije bilo nikakvih negativnih iskustava. Danas ukupna dužina transportnih i distributivnih cjevovoda vodovodnog sistema Bijeljina iznosi oko 670 km i na nju je priključeno oko 34.500 registrovanih korisnika sa 24 sata održavanjem vodovodnog sistema sa zdravom pitkom vodom i to bez restrikcija u pružanju usluge vodosnabdjevanja. S obzirom da voda koja služi za javno vodsnabdijevanje kao voda za piće, a kao i dodatak u proizvodnji, pripremi ili obradi hrane, ima neprocjenljivu vrijednost (jer je samim tim i hrana), vodovodno preduzeće kako bi, pored svih mjera, podiglo svoje poslovanje na viši nivo, uvelo je i ISO standarde u svom poslovanju i to ISO 9001, 14000 i 22000.
 
Kanalizacija

Grad Bijeljina je bio jedan od rijetkih gradova u okruženju koji nije imao kanalizacioni sistem, nego su se fekalne otpadne vode prikupljale u pojedinačnim ili zajedničkim septičkim jamama. Realizacija projekata „Kanalizacioni sistem grada Bijeljina“ počela je 2005. godine i time je započeo sistemski pristup rješavanju problema zaštite voda na teritoriji Grada Bijeljina kroz dokument Strategija razvoja grada i to u tri strateška cilja: Zaštita vode za piće i jedinog izvorišta vode za piće „Grmić“ za Grad Bijeljinu, Izgradnja sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i stavljanje van upotrebe oko 20.000 septičkih jama i Prikupljanje i odvod površinskih voda. Danas imamo dužinu izgrađenih glavnih fekalnih kolektora Grada Bijeljina oko 60 km sa oko 13.500 kanalizacionih priključaka kao i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Velikoj Obarskoj. Naime, otpadne vode se sakupljaju u kanalizacionom sistemu i transportuju glavnim kolektorom do Postrojenja za prečišćavanje otpadne vode u Velikoj Obarskoj.Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini je jedno od najsavremenijih i najuspješnijih postrojenja u regionu. Parametri kvaliteta ulazne otpadne vode, prečišćene otpadne vode, ostvarena efikasnost prečišćavanja i efikasnost prečišćavanja se ostvaruje u boljem procentu u odnosu na projektovane vrijednosti. Osim kontrole u laboratoriji vrši se i kontinualno mjerenje pojedinih parametara u samom procesu putem procesnih sondi instaliranih na ulazu otpadne vode u egalizacioni bazen, na SBR bazenima i na ispustu u recipijent. Time je obezbijeđena permanentna kontrola procesa i kontrola kvaliteta prečišćene vode-efluenta.Takođe su instalisani mjerači protoka dolazne otpadne vode i  prečišćene otpadne vode, čime je obezbijeđena kontrola kvantiteta vode.Vođenje procesa i kontrola je potpuno automatizovana i prati se preko SKADA sistema u kontrolnoj sobi.

Semberija info