Dan posvećen Dunavu


Danas se obilježava Međunarodni dan Dunava. Dunav je iza Volge druga najduža i vodom najbogatija rijeka u Evropskoj uniji. On je kroz istoriju uvijek bio važan međunarodni plovni put.

Rijeka Dunav teče kroz ili čini granicu ovih država od izvora prema ušću, a to su: Njemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunija, Modlavija i Ukrajina, a u riječni sliv Dunava spadaju i Italija, Poljska, Švajcarska, Češka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija.Republika Hrvatska je jedna od prvih država koja je podržala ideju zaštite rijeke Dunav, time što je potpisala Konvenciju o saradnji na zaštiti i održivoj upotrebi rijeke Dunav. Veliki dio Podunavlja uvršten je u ekološku mrežu Natura 2000. 

Dunav, cijelom dužinom svoga toka, obiluje nizom turistčkih dragulja i atrakcija koje privlače turiste širom svijeta. Namjera je da se njegove ljepote još više promovišu. U tom smislu posljednjih godina provodi se čitav niz aktivnosti, a i u cilju unapređenja upravljanja ovim područjem. 

Dan posvećen Dunavu obilježava se nizom prigodnih ekoloških, turističkih  i sportskih manifestacija.