BOLjE ZNANjE ZA NOVU BRIGU


Generalna skupština UN-a, 1987. godine proglasila je 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, želeći upozoriti svjetsku javnost na taj gorući problem u društvu i potrebu aktivnog uključivanja svih relevantnih aktera, na globalnom i nacionalnom nivou. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana, prema UNODC-u, glasi: ,,Bolje znanje za bolju brigu".

Udruženje Proslavi Oporavak se pridružuje obilježavanju ovog značajnog dana, naglašavajući važnost kvalitetnije brige i podrške osobama u oporavku i njihovim porodicama. Takođe, na ovaj dan, važno je istaći važnost informisanja i edukovanja šire javnosti o problemu zloupotrebe droga, u skladu sa svjetskim naučno utemeljenim pristupima problemu ovisnosti i oporavku.

Uvidjevši važnost kontinuiranog rada sa ovisnicima, ali i njihovim porodicama razvili smo program rane intervencije koji se temelji na principima multidimenzionalne porodične terapije i podrazumijeva aktivno učešće cijele porodice i preuzimanje odgovornosti svakog člana porodice - za vrijeme aktivne ovisnosti, ali i u procesu oporavka. 

Vrlo često osoba se odluči za ulazak u proces oporavka zato što je jedan član preuzeo svoj dio odgovornosti i spreman je da napravi određene promjene, nakon čega je potrebno pružiti pomoć i podršku, te staviti naglasak na lične i porodične resurse kako bi se osoba održala na putu oporavka.

Prema našoj bazi podataka, u proteklih godinu dana pruženo je ukupno 720 servisa, od čega je 384 (53%) pruženo osobama ovisnim o drogama, a 278 (38% ) članovima porodice, što pokazuje da obuhvatan pristup i uključivanje porodice tokom cijelog procesa oporavka može dovesti do pozitivnih rezultata.

Adolescencija je period kada posebno treba obratiti pažnju na opasnosti od konzumiranja droga i potencialnog razvoja ovisnosti. Naši podaci pokazuju da je za 50% osoba koji su potražili pomoć u Udruženju Proslavi Oporavak dob prvog konzumiranja droge bila između 14 i 18 godina, kao i da su u 57% slučajeva roditelji bili ti koji su prvi saznali i razotkrili problem sa drogama.

U skladu sa prepoznatim potrebama, pored individualnog savjetovanja i programa rane intervencije, početkom prošle godine smo započeli i sa održavanjem grupa podrške za roditelje. Ta grupa je s vremenom prerasla u grupu podrške samo za majke. Do sada je održano ukupno 34 susreta grupe, te se ona nastavila održavati i tokom pandemije kovid-19, putem Zum platforme, u još većem obimu zbog povećanih potreba za psihološkom podrškom. Trenutno, grupa za majke se održava svake sedmice u poslijepodnevnim satima i otvorena je za nove članove.
Grupa podrške predstavlja sigurno mjesto, gdje svi članovi mogu dijeliti svoja iskustva i osjećanja bez straha od osuđivanja.

Aktivna uloga porodice u procesu oporavka je ključna, potvrđuju iz Udruženja Proslavi Oporavak, što potvrđuju i iskustva majki koje učestvuju na grupama podrške.

Udruženje Proslavi Oporavak, uz grupe podrške ima i besplatnu i anonimnu telefonsku liniju, na koju se mogu javiti osobe i porodice pogođene problemom ovisnosti, te dobiti relevantne informacije i pomoć vezano za svoj problem. Pozovite nas na 0800 28 000, zakažite razgovor i budite podrška sebi i svojim najbližima na putu oporavka od ovisnosti'', poručuju iz ovog udruženja.