Gimnazija Filip Višnjić Bijeljina - Danijela Manojlović: Mladi i budućnost


Veliki problem naše države predstavlja sve veći odlazak mladih u inostranstvo, što je veoma tužno jer, kao što stara poslovica kaže, „na mladima svijet ostaje".

Da bismo učinili domovinu boljom za život, mi treba da ostanemo u njoj, da se trudimo i borimo za nju i na taj način bismo je učinili boljim mjestom za našu djecu. Pošto to niko nije učinio za nas, mi treba da shvatimo koliko bi to nekome značilo i pokušamo barem malo doprinijeti društvu.

Odlazak iz ove države predstavlja bijeg, ali bijeg iz rodnog kraja u veliku, hladnu nepoznanicu. Taj bijeg današnjim mladima kao da je šansa za opstanak. Nije lako odvojiti se od porodice i ostaviti svoj topli dom i taj bol, koji svi pretrpe svojim odlaskom, bolje je preusmjeriti u trud koji osoba kao pojedinac treba da žrtvuje za bolju budućnost.

Taj bol koji ljudi imaju kada napuste svoju zemlju nikada ne izblijedi, smanji se, ali ne nestaje. Svaka ta osoba kada dođe u svoju domovinu bude nazivan strancem, a po povratku u imigracionu državu ponovo je stranac. Ti ljudi prosto više nemaju mjesto koje bi nazivali kućom.

Stariji ljudi kažu da je dom gdje je tvoja porodica, ali kod takvih ljudi porodica više nije na jednom mjestu, oni se tada nalaze na međi i tako u ranoj mladosti dođu na tu među, raskršće i tu provedu cijeli svoj život. Taj život i nije tako lijep zato je bolje žrtvovati se da bismo sutra svi vodili bolji život i da bi mladi mogli dolaziti u našu državu i diviti joj se.
 
Danijela Manojlović
JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina, I3