Danas je Sveti Ilija: Čovjek u plamenim kočijama


Vjerovanje kaže da se prorok Ilija živ uznio na nebo, u plamenim kočijama praćen grmljavinom, a narod ga poštuje kao strogog i nepokolebljivog svetitelja.

Na dan 2. avgusta, u najtoplije doba godine, narod ne radi u polju, jer slavi jednog od najstrožijih svetitelja, nepokolebljivog gromovnika Iliju.

Rođen u Izrailju u 9. dan vijeku prije Hrista, prorok Ilija se sklonio od progona u jednu pećinu gdje mu je, po predanju, jedan gavran donosio hranu kao božiji izaslanik.
 
Bio je, po predanju, jedan od proroka koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vjere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama.

Vjeruje se da će doći pred drugi Hristov dolazak, a biće mu data vlast od Boga da zemlju udari svakom mukom, da ljude osvijesti i privede pokajanju.

Narod mu se moli da ,,otkloni pravedni gnjev Božiji i izbavi sve gradove i sela naša od suše i gladi, od strašnih bura i zemljotresa, od smrtonosnih rana i bolesti, od napada neprijatelja i međusobne borbe".