Gimnazija Filip Višnjić - Aleksandra Golić: Mladi i budućnost


Mladi su bitan faktor za razvoj i napredak svake države. Međutim, u današnjim vremenima mladi toga nisu svjesni. Oni su ti koji u svojim rukama drže budućnost naše planete, na svojim leđima noseći veliku odgovornost prema istoj, ali i prema cijelom ljudskom rodu.

Naime, tu se javlja i pitanje Da li su mladi spremni da preuzmu budućnost u svoje ruke? O ovoj temi ljudi ne govore mnogo, a ona je od velikog značaja. Mladim generacijama neophodno je stvoriti uslove za kvalitetno obrazovanje, dati im povoljan položaj u društvu, pravo na iznošenje stavova, a sve to u cilju pripreme za nadolazeće životne zadatke koji će biti mnogo teži i zahtjevniji. Kada mlade generacije dođu na snagu, njihove odluke diktiraće živote drugih. S obzirom na to, moraju biti podučeni kako da budu razumni, razmišljaju zdravo i da u donošenju odluka imaju u vidu korist širokih narodnih masa, a ne samo ličnu.

Priča o ovoj temi izaziva dodatni strah kod nasljednika naše planete. Hrabrost je zapravo osobina koju treba probuditi u mladima. Treba im dati vjetar u leđa koji će ih podstaći da rizikuju i istraju u svojim ciljevima i borbi za pravdu i bolje sutra.

Međutim, tema o kojoj se danas veoma često govori jeste da nadolazeće generacije predstavljaju jedno veliko razočarenje. Pokazuju najgore osobine koje ljudi posjeduju - lijenost, nezainteresovanost, nekulturu, te ono najšokantnije – žestoki materijalizam. Materijalizam oduzima sve doze ljudskosti i osjećajnosti. "Mudar čovek trebalo bi da ima novac u svojoj glavi, ali ne u svom srcu!" riječi su irskog satiričara Džonatana Svifta, koje nažalost predstavljaju suprotnost stavovima većine mladih današnjice.

Rasizam i nacionalizam takođe donose zabrinutost starijima. Mladi još uvijek nisu svjesni koliko su ove dvije stvari loše po sve nas. Živimo u dvadeset i prvom vijeku, te bi ovi pojmovi trebalo da predstavljaju samo dvije riječi koje su obilježile jedan tragičan period u životima naših predaka i ništa više od toga. Ove teme trebalo bi da budu davna prošlost i završeno poglavlje jedne zastrašujuće knjige, ali ni to danas nije tako. Zbog rasizma i nacionalizma u prošlosti su vođeni ratovi, životi gubljeni, a sve to ni zbog čega. Ono što nove generacije u budućnosti treba da propagiraju je upravo to da ljudi ne treba da se dijele po boji kože ili naciji kojoj pripadaju, već treba da shvate da smo svi mi samo ljudi od krvi i mesa.

Nada posljednja umire – govore naši stari i time se vode. Oni uprkos svemu ulažu nadu u bolje sutra, a to bolje sutra su niko drugi do mi, mladi. Pored budućnosti cjelokupnog društva, svaki pojedinac pažnju mora obratiti i na samoga sebe. U životu se ništa ne dobija olako, za sve je potrebno proliti znoj i suze, dati dušu i srce i tek onda ćemo biti zadovoljni sobom. Kada smo zadovoljni sobom, onda sami sebi stvaramo podsticaj koji je jači od svega. Kao što reče Abraham Linkoln: 

„NAJBOLjI NAČIN DA PREDVIDITE BUDUĆNOST JE DA JE STVORITE!“
 
Aleksandra Golić
JU Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina, I-3