SRPSKI HOMER: FILIP VIŠNjIĆ ROĐEN NA DANAŠNjI DAN


Srpski guslar Filip Višnjić, najistaknutiji srpski pjesnik u prvoj polovini 19. vijeka, “Homer srpske epske književnosti”, rođen je na današnji dan 1767. godine u selu Gornja Trnova, kod Ugljevika. Bio je slijep od osme godine, a rano je počeo da uz gusle stvara prelijepe pjesme o borbama za oslobođenje od Turaka, krstareći balkanskim krajevima od Temišvara do Skadra, od Banjaluke do Smedereva. Prvom srpskom ustanku se priključio  1809. godine i postao “pjesnik bune”. Poslije sloma ustanka 1813. prešao je u Srem i nastanio se u selu Grk, u kojem je ostao do smrti 1834. U Sremu je 1815. godine upoznao Vuka Stefanovića Karadžića, koji je zapisao mnoge njegove pjesme, uključujući “Početak bune na dahije”, “Boj na Mišaru”, “Knez Ivo Knežević”, “Smrt Marka Kraljevića”.