DANAS TEODOROVA SUBOTA


Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Teodorovu subotu, a na ovaj dan obavezno se kuva žito.

Teodorova subota je prva subota Vaskršnjeg posta, pa prema tome pokretan praznik koji spada uz Vaskršnji ciklus praznovanja. Dan je posvećen Teodoru Tironu, koga Crkva slavi 17. februara, a u Teodorovu subotu uspomenu na njegovo javljanje Episkopu Evdoksiju, prve subote prve nedelje posta.Teodorova subota, Todorova subota, Todorica, posvećena je događaju koji se desio u vezi sa svetim velikomučenikom Teodorom Tironom i koljivom.Kada je car Julijan Otpadnik naredio da se sva hrana na trgu pokropi žrtvenom idolskom krvlju, kako bi se Hrišćani oskvrnuli (oskrnavili), sveti Teodor se javio gradskom Episkopu Evdoksiju i rekavši mu da narodu naredi da jede kuvanu (varenu) pšenicu. Prva subota Vaskršnjeg posta u Jerusalimu bila je posvećena svetomTeodoru već u VII vijeku, a Kanon svetogTeodora koji se poje u subotu na jutrenju napisao je u XI vijeku Mitropolit Jovan Evhaitski.  Za Svetog Teodora, vjeruje se da je zaštitnik stoke, naročito konja, pa se ovaj dan naziva još i Konjski dan.