PREDAVANjE ZA RODITELjE: “KAKO DA VASPITAVAMO BEZ KRITIKOVANjA“ :: Semberija INFO ::

 

PREDAVANjE ZA RODITELjE: “KAKO DA VASPITAVAMO BEZ KRITIKOVANjA“


U Narodnoj biblioteci „Filip Višnjić”, večeras je održano predavanje za roditelje pod nazivom, “Kako da vaspitavamo bez kritikovanja“.Novi model vaspitanja popularizovan poslednjih decenija traži od roditelja strpljenje i toleranciju, jer djeca dobijaju prava, a roditelji dužnosti. Sa idejom da sve treba rješavati na lijep način, roditeljima ne preostaje ništa drugo osim metoda nagovaranja koji se brzo svede na kritiku koja ostavlja mnogo teže posljedice i po roditelje i po djecu. O tome, da li postoje pozitivna kritika, kao i da li je kritika efikasna i šta umjesto nje, večeras je govorila Biljana Grbović, diplomirani pedagog, i autorka knjige o roditeljstvu “Volim što sam rodila baš tebe, baš takvu, baš takvog“.-Predavanje je namjenjeno prvenstveno roditeljima kao i svima koji se bave vaspitnim radom sa djecom, a cilj je da osnaži roditelje kao ličnosti kako bi bili u stanju da djeci pruže ljubav, a isto tako i disciplinu i čvrste granice. Kritkom se ništa ne postiže, jer prazna kritika neće pokrenuti dijete na promjenu  ponašanja i zato sam ja duboko protiv kritikovanja, jer se tako ništa ne rješava. Kritika samo smeta, doprinosi još većoj nedisciplini, udaljava djete od roditelja, djetetu umanjuje samopouzdanje, a roditelju stvara osjećaj krivice, jer se roditelj uvijek osjeća nemoćno kada kritikuje”, istakla je Biljana Grbović.

(Semberija info)