KONKURS: LjETNA ŠKOLA NOVINARSTVA SEMBERSKIH NOVINA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA :: Semberija INFO ::

 

KONKURS: LjETNA ŠKOLA NOVINARSTVA SEMBERSKIH NOVINA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA


 MALI NOVINAR

JIP „SIM“ – Semberske novine Bijeljina, objavljuje  konkurs za ljetnu školu novinarstva pod nazivom  „Mali novinar“ za srednje škole sa područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara.

1. Pravo učešća  na konkursu imaju učenici svih srednjih škola sa područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara.

2. Kratka priča, u novinarskoj formi, mora biti napisana prema pravilima pisanja teksta  u Word Microsoft Office (format: standardni A4, margine 2,5; font: Times New Roman;  veličina slova – osnovni tekst 12 pt, ostalo 10 pt, razmak između redova 1,5) na jednu od dvije teme:
  • Veliki ljudi sa naših prostora;
  • Mladi i budućnost.
3. Svaka škola dostavlja pet (5) učeničkih radova.

4. Koordinator projekta ispred Aktiva direktora srednjih škola je Dragana Trivaković, profesor srpskog jezika.

​Procedura konkursa:

1. Rad mora sadržavati: ime i prezime autora (učenika/učenice), razred, kratku biografiju, fotografiju, te kontakt telefon autora.

2. Svaka škola treba da imenuje koordinatora projekta koji će provesti proceduru konkursa, odabrati učenike/učenice i pet najboljih radova.

3. Imena koordinatora, uz kontakt telefon, dostaviti na [email protected]  do 5.12.2019. g.

4. Radovi se šalju isključivo u elektronskoj formi na  [email protected]  do 1.2.2020. g. Neblagovremeno pristigli radovi neće se razmatrati.

5. Svi pristigli radovi biće objavljeni na internet portalu www.semberija.info , kao i imena autora i nazivi njihovih škola. Semberske novine zadržavaju pravo korekcije radova.

6. Odabir najboljih radova vršiće Komisija koju je imenovao  direktor JIP „SIM“ – Semberske novine Bijeljina, čiji član je i i koordinator projekta ispred Aktiva direktora Srednjih škola. 
                             
Nagrade konkursa:

1. Deset najboljih radova, uz imena autora, te nazive njihovih škola, biće objavljeni u „Semberskim novinama“.

3. Autori četiri najbolja rada biće nagrađeni Ljetnom školom novinarstva „Mali novinar“ u trajanju od pet dana koja će biti realizovana u prostorijama Semberskih novina.

4. Konkurs ostaje otvoren do 1.2.2020. godine.